VERGİ BARIŞI

6736 sayılı kanun ile vade tarihi 30.06.2016 tarihinden önce olan borçlarınızı 25.11.2016 tarihine kadar müracaat etmek suretiyle yapılandırma imkanı getirilmiştir. Bu kanundan yararlanılması halinde bu borçlara ilişkin birikmiş olan faiz ve gecikme zammı tutarlarından vazgeçilmekte bunun yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacaktır. Böylelikle birikmiş gecikme faizi ve zammı yükünüz hafiflemiş olacaktır.

 Ayrıca beyana dayalı vergilerde uygulanan vergi ziyaı cezalarının tamamı bu yasa kapsamında silineceğinden hiç verilmemiş ya da eksik verilmiş beyanlarınızla ilgili cezasız işlem yapabilirsiniz.

Bilindiği üzere süresinde ödenmeyen vergiler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51’nci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte haciz dahil olmak üzere her türlü icrai işlemle takip edilmektedir. Ödenmeyen borçların takibi sırasında mal varlığı haczi (banka hesabı haczi (e-haciz), gayrimenkul haczi, taşıt haczi vs. ) gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamanız için bu borçların tasfiyesine yönelik gerekli görüşmelerin ve ödemelerin yapılması için; 25/11/2016 tarihi mesai bitimine kadar; müracaat ederek, bu durumda Yİ-ÜFE oranı üzerinden yeniden hesaplanacak borç tutarınızı, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6,9,12 veya 18 eşit taksitte ödeyebilirsiniz. Ayrıca borcunuzu peşin ödeme durumunuzda geriye dönük Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanacak olan gecikme faizlerinin de yarısı silinecektir.Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.