08/05/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (2. BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 08.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 08.05.2017 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Mehmet AKARSU, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU ve Muhsin SEFİLOĞLU’ nun mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına; Ömer Faruk YARBA mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.  

1- AZİZİYE  BELEDİYEMİZİN 2016 YILI KESİN HESAP KOMİSYON RAPORUDUR

Belediye Meclisinin 05/05/2017 tarihli 73 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2016 Mali yılı Kesin hesapları 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. Maddesi gereğince komisyonumuz Onur Sertaç GÖK başkanlığında 06/05/2017 ve 07/05/2017 tarihlerinde meclis salonunda toplanarak Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, yapılan incelemede;

1-GELİRLER    :

  1. A)Bütçe Tahmini 2016 Mali yılı İhzarı bütçesi:

Vergi Gelirleri                                                                                       5.465.000,00-

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                               1.995.000,00                                                                                                                      

Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                    3.300.000,00-

Diğer Gelirler                                                                                      18.515.000,00-

Sermaye Gelirleri                                                                                   4.200.000,00-

Red ve İadeler                                                                                           -20.000,00-

TOPLAM                                                                                           33.415.000,00-₺

Ek Ödenek

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                                              5.300.000,00 

Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                   20.600.000,00 

            Diğer Gelirler                                                                                          5.500.000,00 

            Sermaye Gelirleri                                                                                    7.500.000,00 

            TOPLAM                                                                                            38.900.000,00 ₺

           GENEL TOPLAM                                                                             72.315.000,00 ₺

           

  1. B)  Tahakkuk   : 2016 yılında;

            Vergi Gelirleri                                                                                        2.650.314,91-

            Teşebbüs ve Mülkiye gelirleri                                                                  571.581,24-

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                       663.463,25-

            Diğer Gelirler                                                                                       15.753.451,63-

            Sermaye Gelirleri                                                                                   1.884.954,35-

            Red ve İadeler                                                                                                            - 

            TOPLAM                                                                                            21.523.765,38 ₺

 

  1. C)   Net Tahsilat    : 2016 yılında 

            Vergi Gelirleri                                                                                       4.701.127,04-

            Teşebbüs ve Mülkiye gelirleri                                                               1.783.520,81-

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                       663.463,25-

            Diğer Gelirler                                                                                       15.753.451,63-

            Sermaye Gelirleri                                                                                   1.884.954.35-

            Red ve İadeler                                                                                                             -

            TOPLAM                                                                                          24.786.517,08 - ₺

     BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE TAHSİLAT

 

  1. a) Bütçe ile Öngörülen:                                            415.000,00 ₺

            Ek Ödenek            :                                             38.900.000,00 ₺

            Genel Toplam         :                                             72.315.000,00 ₺

 

  1. b) Tahakkuk                :                                            523.765,38 ₺ 

           

            Tahakkuk / Bütçe ile Öngörülen = 21.523.765,38 / 72.315.000,00 = % 29,76

 

TAHAKKUKA GÖRE TAHSİLAT

 

  1. a) Tahakkuk                                                      523.765,38 -₺ b) Tahsilat                                                         24.786.517,08 -₺

 

      Tahsilat / Tahakkuk = 24.786.517,08 / 21.523.765,38 = % 115

       2017 Yılına devreden tahakkuk artığı   4.976.597,29 -₺ dir.

 

2- GİDERLER    :

2016 mali yılı bütçesi ile kabul edilen 33.415.000,00-₺ olup yıl içerisinde 38.900.000,00 ₺ ek ödenek yapılarak toplam 2016 mali yılı bütçesi 72.315.000,00 ₺ dir. 2016 mali yılında yapılan gider toplamı 31.572.962,13-₺ muhtelif harcamalara tediye edilmiş, 22.000.000,00₺ 2017 mahsup dönemine aktarılarak sarfına lüzum kalmayan 18.742.037,087₺ ödenek imha edilmiştir.

 

PERSONEL GİDERLERİ

5.040.119,24

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERİ

782.529,47

 

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

19.314.230,77

 

FAİZ GİDERLERİ

241.633,43

 

CARİ TRANSFERLER

1.057.687,79

 

SERMAYE GİDERLERİ

5.136.761,43

 

TOPLAM

31.572.962,13

 

 

3-NAKİT DURUMU :

Aziziye Belediyemizin kasa hesabı olmadığından, Banka muamelatı yapılmış 2016 yılında 52.698.095,72- bankaya yatırılmış,  51.055.949,03- bankadan tediye edilerek 1.642.146,69- 2017 yılına nakit olarak devredilmiştir.

4-EMANET HESABI  :

2016 yılında tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde emanetler;

(320) Bütçe Emanetleri                                                                             5.325.864,46-₺

(330) Alınan Depozitolar                                                                             374.493,10-₺

(333) Emanetler Hesabı                                                                           1.380.302,00 -₺

(360) Ödenecek Vergiler                                                                           6.174.293,77-₺

(361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                           6.976.772,07-₺

(362) Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Tahsilatlar                         1.334.494,94-₺

(363) Kamu İdareleri Payları Hesabı                                                           727.020,10-₺

TOPLAM                                                                                               22.293.240,44-₺

5-AVANS HESABI  :

2016 yılında personel ve mutemetlere 111.155,00- avans verilmiştir. Yılsonunda memur maaşlarının 15 günlük miktarı olan 80.475,01- mahsubu yapılmak üzere 2017 yılına devredilmiştir.

6-GENEL SONUÇ HESABI  :

            2016 yılında Aziziye Belediyemizin 31.572.962,13-₺ giderine karşılık 24.786.517,08 ₺ gelir elde edilmiştir. 2016 yılı içerisinde 38.900.000,00 ₺ ek ödenek yapılarak 22.000.000,00- ₺ 2017 mahsup dönemine aktarılmıştır.

Belediyemizin maddi imkânları kısıtlı olmasına rağmen sıkı bir denetimle 2016 yılında devreden gelir ile birlikte toplam tahakkuk 29.763.114,37-₺ net tahsilat ise 24.786.517,08 ₺ tahsil edilmiş, böylece % 83,27 oranında tahsilat sağlanmıştır. Belediyemizin 2016 yılı Bütçe ve Kesin Hesabı karşılaştırılması sonucu tüm harcamaların 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı, tahsil edilen gelirlerin hizmetlere tahsisi yapıldığı görülmüştür.

İş bu kesin hesap 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.  maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereği sayın meclisin bilgi ve tasviplerine arz olunur şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından Meclis 1. Başkan Vekili Mehmet AKARSU konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görülerek işaretle yapılan oylama sonucunda 2016 Mali yılı kesin hesapları işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

    Mehmet AKARSU                               Hüseyin GÜLER                               Metin AYGÜN

Meclis 1. Başkan Vekili                              Divan Kâtibi                                      Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.