02-11-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

02/11/2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.11.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Kasım ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02.11.2015 Pazartesi günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

       

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Ömer Faruk YARBA, Ahmet ALAK, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe Yeşildağ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU ve Cafer PALA katılmışlardır.

      

Toplantıya Katılmayanlar; Yunus TERZİOĞLU ve İlhan KERVAN mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına Süleyman KAPTAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 3 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

GÜNDEM MADDELERİ :

 

1- 01/10/2015 tarih ve 2015/82 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan, 3125 ada 23 nolu parselin, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 7.255,61 m2’ lik arsanın Sanayi alanından, Eğitim Tesisi alanını (E = 2.00, Hmax = 12.50) plandaki yolların 15 metre olmak kaydı ile  İ46A08A1A pafta 15492 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde  imar komisyonunca uygun görülmüş olup, imar plan tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

 

2- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar mevkii, 10006 ada, 10 ve 13 nolu parseller ile 10005 ada 8 nolu parsellerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak Şehir plancısı tarafından hazırlanan mevzi imar planı hakkında İmar Komisyonu gerekli çalışmalarını tamamlamadığından bir sonraki ay görüşülmesine  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

 

3- Belediyemiz sınırları içerisinde, Gezköy Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Yardımcı Spor ve Eğlence Tesisleri Ltd. Şti. adına kayıtlı 14 pafta, 2008 ada, 1 nolu 4.518,78 m2’ lik arsanın imar planlarında Meslek okul alanından konut alanına çevrilmesi hakkında hazırlanan imar plan tadilatı, İmar Komisyonu gerekli çalışmalarını tamamlamadığından bir sonraki ay görüşülmesine  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

 

4- İlçemiz Ilıca Mahallesi Ömer Nasuhi Bilmen Camii önü, Saltuklu Mahallesi 200 evler üstü ve Selçuklu Mahallesi Erdem evler önü mevkilerinde Belediyemiz tarafından yaptırılan 3 adet parka isim verilmesi hususunda yapılan görüşmeler neticesinde Ilıca Mahallesi Ömer Nasuhi Bilmen Camii önündeki parka Şehit Uzman Çavuş Yunus ARDA, Saltuklu Mahallesi 200 evler üstündeki parka Müftü Yunus KAYA ve Selçuklu Mahallesi Erdem evler önü mevkiinde bulunan parka Şehit Savcı Mehmet KİRAZ isimlerinin konulmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

5- Erzurum Bisiklet Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı olarak hali hazırda; İlimizde bisiklet sporunun gelişimi, bisiklet kullanımının artırılması ve özel sporcuların ilimizin adını uluslararası turnuvalarda duyurulması ve kurulduğu yuldan günümüze kadar toplam 1119 faal sporucuya sahip olan kulüp 2015 yılıiçerisinde özel sporcuları kapsayacak önemli proje ve çalışmalara imza atmış bulunmaktadır. Bu kapsamda ilimizin mevcut kış sporu potansiyelini içinde barındıran kayak sporu ile otistik (özel) sporcuları kayak federasyonu tarafında yapılan milli takım kamplarına gönderilerek başarı çıtalarını yükseltmişlerdir. Mevcut pozisyonda yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etmek için 6360 sayılı kanunun 17. Maddesinin 1. Fıkrasının B bendinde “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” Yine aynı kanunun 17. Maddesinin son fıkrasında “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.” Dendiğinden Erzurum Bisiklet Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığına nakdi ve ayni yardım yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Nevzat ÇAKIR adına kayıtlı 11783 ada, 2 nolu parsel imar planında Konut Dışı Kentsel çalışma alanından, Sosyal Tesis alanı E = 2.25 Yençok = 15.50 m olarak imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, 11783 ada, 2 nolu parseldeki arsanın Konut Dışı Kentsel çalışma alanından, Sosyal Tesis alanına E = 2.25 Yençok = 15.50 m olarak imar plan tadilatının yapılıp, yapılmayacağı hususu görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

 

7- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, Köprübaşı Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Atakan Ayhan ALKAN adına kayıtlı 8 pafta 318 nolu parsel ile 9 pafta 348 nolu tarla vasfındaki parsel, Sosyal Tesis alanı E = 1.60 Hmax = 12.50 m olarak Mevzi imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, Köprübaşı Mevkii, 8 pafta 318 nolu parsel ile 9 pafta 348 nolu tarla vasfındaki parsel, Sosyal Tesis alanı E = 1.60 Hmax = 12.50 m olarak mevzi imar plan tadilatının yapılıp, yapılmayacağı hususunda görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN                  Cafer PALA                Mualla Turan SAYKAL           

        Başkan                                  Divan Katibi                          Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.