01-10-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Ekim ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 01.10.2015 Perşembe günü saat 11:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ö. Faruk TÖREMEN, , Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Adnan KORKMAZ Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Ahmet ALAK, Lütfi İhsan TALAY, Yunus TERZİOĞLU, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Sekant Tolga KUZZU, ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Cafer PALA, Mehmet AKARSU, Hüseyin BEKMEZ ve  M. Fatih SOLMAZ’ ın  mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına, Süleyman KAPTAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

4 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- 2016 Mali yılı İhzari bütçesi, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2015 tarih ve 1348 sayılı yazıları doğrultusunda işaretle yapılan oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Trans Anadolu Doğalgaz boru hattı projesi kapsamında Belediyemiz adına kayıtlı İlçemiz Düztoprak Mahallesi 8264 ada 1 parselde kayıtlı 351.35 m2, Emrecik Mahallesi 611 parselde kayıtlı 816.82 m2, Alaybeyi Mahallesi 177 parselde kayıtlı 910.74 m2 ve Alaybeyi Mahallesi 183 parselde kayıtlı 2876.11 m2’ den ibaret 4 adet taşınmaz üzerine 16985.87 TL karşılığında Trans Anadolu Doğalgaz boru hattı projesine daimi ve müstakil üst hakkı tesis edilmesine, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2015 tarih ve 372 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir

3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 3125 ada 23 nolu parseldeki arsa imar planlarımızda Sanayi alanıdır. Aziziye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün müracaatı üzerine Şehir Plancısı Nevzat Utkan Ilıcalı tarafından hazırlanan Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 3125 ada 23 nolu parseldeki 7255,61 m2 ‘ lik arsanın Sanayi alanından Eğitim Tesis Alanına E= 2.00 Hmax= 12.50 m olarak olarak imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, 3125 ada, 23 nolu parseldeki 7255,61 m²’ lik arsanın Sanayi Alanından Eğitim Tesis alanına E = 2.00 Hmax = 12.50 m olarak imar plan tadilatının yapılıp, yapılmayacağı hususunda Meclisimizce görüşülüp bir karara bağlanmasını arz ederim.  Bahse konu Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, 3125 ada, 23 nolu parseldeki 7255,61 m²’ lik arsanın Sanayi Alanından Eğitim Tesis alanına E = 2.00 Hmax = 12.50 m olarak imar plan tadilatının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/09/2015 tarih ve 1951 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- Belediyemiz araç parkında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Damperli Kamyon ve bir adette otobüsün İstanbul Büyükşehir Belediyesinden istenmesine, Fen İşleri Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.                

5- Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından ilçemizde bulunan spor salonunun bakım ve onarımının yaptırılması amacı ile tesiste, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı reklamının 200.000,00 TL karşılığında 5 yıl süre ile yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Belediyemizin 2016 yılını kapsayan performans programının 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 41. Maddesine istinaden hazırlanarak aynı kanunun 34/A maddesi doğrultusunda Belediyemiz Encümenince görüşülerek karara bağlandığı 5393 sayılı Belediyeler yasasının 38/B maddesi gereğince Belediyemizin 2016 yılını kapsayan 1 yıllık performans programının kabulüne, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/09/2015 tarih ve 374 sayılı uygun görüşleri doğrultusunda işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Belediyemiz sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, Mülkiyet sahibi Sururi İPCİOĞLU, Mehlike GÜVENEN ve Mihriye TOPÇUOĞLU adına kayıtlı I46-A-07-C pafta, 10006 ada 10 ve 13 nolu parseller ile 10005 ada 8 nolu parsel tarla vasfında taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı Emsal = 0,20 hmax = 6.50 olarak hazırlanan Mevzi İmar planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar mevkii, 10006 ada, 10 ve 13 nolu parseller ile 10005 ada 8 nolu parsellerde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak Şehir plancısı tarafından hazırlanan mevzi imar planının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/09/2015 tarih ve 1965 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Belediyemiz sınırları içerisinde, Gezköy Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Yardımcı Spor ve Eğlence Tesisleri Ltd. Şti. adına kayıtlı 14 pafta, 2008 ada, 1 nolu 4.518,78 m2’ lik arsanın imar planlarında Meslek okul alanından konut alanı ayrık nizam 5 kat, taks = 0.35, Kaks = 1.75 olarak uygulama imar plan değişikliği için hazırlanan imar plan tadilatının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/09/2015 tarih ve 1966 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisimiz Ekim Ayı 2. Birleşimini 05/10/2015 tarihinde yapmak üzere alınan kararın ardından toplantı sona ermiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN            Ahmet ALAK                  Mualla Turan SAYKAL             Başkan                                   Divan Katibi                             Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.