04-09-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.09.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Eylül ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04.09.2015 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KASHVECİ, Ö. Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Ahmet ALAK, Lütfi İhsan TALAY, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Sekant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Halil ÖZCAN, Fatih SOLMAZ, Mualla Turan SAYKAL, Ömer Faruk YARBA, Adnan KORKMAZ ve Engin ERDAL’ ın mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına, Yunus TERZİOĞLU,Süleyman KAPTAN ve Muhsin SEFİLOĞLU mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

1 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- 03/08/2015 tarih ve 201559 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Akpınar Nakliyat Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti.’ ye ait Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kayapa Mahallesi, Hark Kenarı Mevkiinde bulunan, İ46-A-02 pafta, 549 nolu parsel tarla vasfından, (E = 0.50, Hmax = 9.50) Kamyon Tır Parkı olarak, İ46A02D1A pafta 14292 plan işlem kodlu Nazım imar planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup, nazım imar plan tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

2- 03/08/2015 tarih ve 2015/68 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti 33. Mühimmat Bölük Komutanlığı Kışlasına ait Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Demirgeçit Mahallesi, Laleli Mevkiinde bulunan, 475, 478, 801 ve 877 nolu parsellerde kayıtlıdır. Toplam yüzölçümü (124 hektar)’ lık arsaların uygulama imar planlarına Askeri Alan (E = 0.20 Hmax = 9.50) olarak,  İ46A06B2A pafta 14280 plan işlem kodu, İ46A06B3A pafta 14281 plan işlem kodu, İ46A06B1B pafta 14282 plan işlem kodu,  İ46A06B1C pafta 14283 plan işlem kodu, İ46A06B1D pafta 14285 plan işlem kodu, İ46A06B2D pafta 14286 plan işlem kodu, İ46A06B4A pafta 14287 plan işlem kodu ve İ46A06B4B pafta 14288 plan işlem kodlu uygulama imar planının gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup imar plan tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

3- 03/08/2015 tarih ve 2015/69 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesinde bulunan, 19 G4 pafta, 7801 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin, mülkiyeti Melbey Özel Eğitim Öğretim Sağlık ve Spor Hizmetleri İnşaat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ne ait arsa vasfında kayıtlı taşınmazlar imar planlarında 7 numaralı parsel zemin kat işyeri olmak üzere Z+3 katlı olup,  6 nolu parselde Z+2 katlı konut alanından, Özel Eğitim Tesis Alanı 7801 ada 7 nolu parsel (E = 1.60, Yençok = 12.50) , 7801 ada 6 nolu parsel (E= 1,20, Yençok= 9,50)  olarak, 19 GIV pafta 14294 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup, imar plan tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir.

4- İlçemiz Çiğdemli Mahallesi 1944 nolu parselde yapımı planlanan ikinci el kamyon ve Tır Galerisi için mevzi imar planı hakkında hazırlanan İmar Komisyonu incelemeleri devam ettiğinden bir sonraki ayda yapılacak olan meclis toplantısında görüşülmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Erzurum Turizm Altyapı Hizmet Birliği tüzüğünün 7. Maddesi gereği Birlik Meclisinin doğal üyesi olan Belediye Başkanı ile Birlik Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere Meclis üyelerimizden  asıl üyeliğe Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA, Ömer Faruk TÖREMEN ve Metin AYGÜN, yedek üyeliğe ise Hülya SALTUKULU ve Semehe YEŞİLDAĞ’ ın seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Dap Bölgesinde Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi programı kapsamında Termal Kampüs ve Mesire Alanı Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Uygulama Projesi için 2015 yılında kullanılmak üzere Kalkınma Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Belediyemize 1.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yapılan bu şartlı yardımın 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin g bendi gereğince kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.                                                                           

7- Aziziye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı tarafından hazırlanan “Aziziyenin Gençleri” adlı projeye eş finansman olunması ve toplam 258,400.00 TL maliyeti olan bu projeye Belediyemizinde 16,810.00 TL katkıda bulunmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- 03/08/2015 tarih ve 2015/67 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Cihangir ADATEPE’ ye ait Belediyemiz sınırları içerisinde Ilıca Mahallesi, Adalar Mevkiinde bulunan, 3175 ada, 31 nolu parselde kayıtlı (13.085,52 m2) )’ lik arsa imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından, Kapalı Spor alanına (E = 0.50, Hmax = 9.50) olarak, I46A08B3B pafta 14289  plan işlem kodu, İ46A08B2C pafta 14290 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup, imar plan tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği karar verilmiştir

Muhammed Cevdet ORHAN                 İlhan KERVAN                     Cafer PALA                      Başkan                                      Divan Katibi                        Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.