03-08-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03.08.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Ağustos ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 03.08.2015 Pazartesi günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU,  Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN,  Ömer Faruk YARBA, Ahmet ALAK, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Onur Sertaç GÖK, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA, İlhan KERVAN, Yunus TERZİOĞLU  katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; İsa ARİFOĞLU ve  Adnan KORKMAZ’ ın mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına, Süleyman KAPTAN ve Fatma Zehra AYGÜN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1-Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kayapa Mahallesi, Hark kenarı Mevkiinde bulunan, İ46.A.02D pafta, 549 nolu parselde Kamyon ve Tır Parkı alanının Şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım imar planını görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2-Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemiz personeli İlhan Umut AKDAŞ’ın 1 dereceli Belediye Başkan Yardımcılığına atanması hususunda, Belediye Meclisimizin Ağustos 2015 olağan Meclis toplantısında bilgi verilmiştir. 

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28/08/2015 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden Belediyemizin ihtiyacına binaen tam zamanlı olarak bir adet Ziraat Mühendisinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi uyarınca alınmasına ve ücretinin Maliye Bakanlığının sözleşmeli personeller için 2015 yılında açıklanan  tavan ücretin verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4-Belediyemiz bünyesinde 2 adet 5 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki  Mühendis kadrosunun iptal edilerek 2 adet 1 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine ve 10 dereceli Yardımcı Hizmetler sınıfındaki Hizmetli kadrosunun iptal edilerek 6 dereceli Yardımcı Hizmetler sınıfındaki Hizmetli kadrosunun ihdas edilmesine ayrıca 9 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek 8 dereceli Genel Hizmetler sınıfı Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Erzurum İl Koordinatörlüğü ilgi yazısında 6183 sayılı Kanunun 90 Maddesi “ Gayrimenkuller satış komisyonlarınca açık artırma ile satılır. Satış komisyonu, İl ve İlçelerde en büyük mal memurunun veya tevkil edeceği zatın reisliği altında belediye meclisi tarafından kendi azası arasından seçilmiş bir zat ile alacaklı amme idaresinin salahiyetli bir memurundan ve gayrimenkulün bulunduğu yer tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği zattan teşekkül eder” Erzurum İl Koordinatörlüğünce haciz edilmiş olan taşınmazın satış komisyonunda yer almak üzere Meclis üyelerinden  asıl üyeliğe Serhat Tolga KUZZU yedek üyeliğe Cafer PALA’ nın  görevlendirilmelerine Meclis Üyelerinden  Engin ERDAL, Lütfi İHSAN TALAY, Muhsin SEFİLOĞLU, ve Yunus TERZİOĞLU’ nun red oyuna karşılık için, işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6- AK Parti Meclis üyesi Fatma Zehra Aygün Belediye Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçesinde şehir dışına taşınması dolayısı ile Meclis üyeliğinden istifa ettiğini beyan etmiştir. Belediye Kanununun 29. Maddesinde “Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur” dendiğinden Meclis üyesi Fatma Zehra Aygün’ ün istifası hakkında Meclis Başkanı tarafından Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.

7-İlçemiz Aziziye Mahallelerinde İl Özel İdaresi tarafından Belediyemize devredilen ekli listede belirtilen Gayrimenkullerin kiraya verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8-İlçemiz Ilıca Mahallesinde bulunan Ada: 10071 Parsel 31, 51, 52, 53’ de kayıtlı taşınmaz üzerine kurulu olan Termal Tesislerin bünyesinde bulunan havuzların,  hamamların, otelin, aile kabinlerinin, büfenin, bahçe ve bahçe işletmeciliğinin kayıtlı demirbaşları ile birlikte 10 yıla kadar kiraya verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9-Bahse konu Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Adalar Mevkii, 3175 ada, 31 nolu parselde 13.085,52 m2’ lik arsanın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Kapalı Spor alanına E = 0.70 Hmax = 9.50 m olarak imar plan tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10-Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Demirgeçit Mahallesi, Laleli Mevkiinde bulunan, 475, 478, 801 ve 877 nolu parsellerde Şehir plancısı tarafından hazırlanan uygulama imar planını görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 11-Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesinde bulunan, 19 G4 pafta, 7801 ada, 6 ve 7 nolu parseller Mülkiyet sahibi Melbey Özel Eğitim Öğretim Sağlık ve Spor Hizmetleri İnşaat Turizm Oto Kiralama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ne ait arsa vasfında kayıtlı taşınmazlar imar planlarında 7 nolu parsel zemin kat işyeri olmak üzerine Z+3 katlı olup, 6 nolu parselde Z+2 katlı konut alanından, Özel Eğitim Alanı E = 1.60,  Yençok = 12.50 olarak imar planı tadilatı görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 12-İlçemiz Ilıca Mahallesi Dağlar mevkiinde Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ada: 10007 Parsel:4 Ada: 10016 Parsel: 1, 6, 9, 13, 14, 15’ de kayıtlı bulunan toplam 188.617,15 m² den ibaret olan taşınmazların satışına  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 13-Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Çiğdemli Mahallesi, Çayırlar Mevkiinde bulunan, İ.45.B.05.B pafta, 1944 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Mülkiyet sahibi Aft Otomotiv ve Nakliye Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ ye ait ola, 2. El Kamyon ve Tır Galerisi olarak hazırlanan Mevzi İmar planı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Erzurum ili, Aziziye İlçesi, Çiğdemli Mahallesi, Çayırlar  Mevkiinde bulunan, İ.45.B.05.B pafta, 1944 nolu  parselde 2.El Kamyon ve Tır galerisi alanının Şehir plancısı tarafından hazırlanan mevzi imar planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine  işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 Muhammed Cevdet ORHAN              Mualla Turan SAYKAL                       Cafer PALA           

            Başkan                                          Divan Katibi                                  Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.