06-05-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (2. BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.05.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.05.2015 Pazartesi günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA, katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Ahmet ALAK, İlhan KERVAN ve Ömer Faruk TÖREMEN mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına, Süleyman KAPTAN, Muhsin SEFİLOĞLU ve Fatma Zehra AYGÜN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- 04/05/2015 tarih ve 2015/52 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Türkan TAŞKIN ve hissedarlarına ait Belediyemiz sınırları içerisinde Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, 10014 ada 5 nolu parselde kayıtlı (19.042,93 m2) ile Mülkiyeti Maliye hazinesine ait 10008 ada 2 nolu parselde kayıtlı (18.081,01 m2)’ lik tarla alanından, (E=1.00, Hmax= Serbest) Yenilenebilir Enerji kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis alanı olarak, I46A07A3A pafta 11900 plan işlem kodu, I46A07A4B pafta 11901 plan işlem kodu I46A07A4C 11902 plan işlem kodu I46A07A3D 11903 plan işlem kodu ve I46A07A pafta 11905 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan incelemeler sonucunda İmar Komisyonunca uygun görülmüş olup, işaretle yapılan oylama neticesinde İmar Plan Tadilatının komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar  verilmiştir.

2- Belediye Encümeninin 24.04.2015 tarih 74 sayılı kararı ile onaylanan 2014 yılı kesin hesabı,5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesine istinaden Belediye Meclisinin Mayıs ayı olağan toplantısında görüşülmek üzere havale edilen Kesin hesaplar Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarih ve 49 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup, Komisyonun Kesin hesapları inceleyerek raporunu 06.05.2015 tarihli Mayıs ayı olağan toplantısının 2. birleşiminde görüşülmek üzere 2014 Mali Yılı kesin hesapları hakkında hazırladığı;

AZİZİYE  BELEDİYEMİZİN 2014 YILI KESİN HESAP KOMİSYON RAPORUDUR.

Belediye Meclisinin 04/05/2015 tarihli 49 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2014 Mali yılı Kesin hesapları 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. Maddesi gereğince komisyonumuz 04/05/2015 ve 05/05/2015 tarihlerinde toplanarak Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri  incelenmiş olup, yapılan incelemede;

 

1-GELİRLER    :

 

  1. A)Bütçe Tahmini 2014 Mali yılı İhzarı bütçesi:

 

Vergi Gelirlerinden                                                                                  6.170.000,00-TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden                                                           7.050.000,00-TL                                                                                                                     Alınan Bağış ve Yardımları                                                                                   6.120.000,00-TL

Diğer Gelirlerden                                                                                    10.710.000,00-TL

Sermaye Gelirlerinden                                                                                          1.750.000,00-TL

Red ve İadeler                                                                                                           30.000,00-TL

TOPLAM                                                                                                             31.830.000,00-TL

 

  1. B)   Tahakkuk   : 2014 yılında;

 

            Vergi Gelirlerinden                                                                                             6.238.714,70-TL

            Teşebbüs ve Mülkiye gelirleri                                                                            2.888.089,86-TL

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                                    889.992,55-TL

            Diğer Gelirlerden                                                                                              11.825.550.49-TL

            Sermaye Gelirleri                                                                                                1.461.302,65-TL

            Red ve İadeler                                                                                                               387,95 TL

            TOPLAM                                                                                                          23.303.262,30 TL

 

  1. C)   Net Tahsilat    : 2014 yılında 

            Vergi Gelirlerinden                                                                                             2.989.710,84-TL

            Teşebbüs ve Mülkiye gelirleri                                                                            2.692.341,82-TL

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                                    889.992,55-TL

            Diğer Gelirlerden                                                                                              11.825.464,54-TL

            Sermaye Gelirleri                                                                                                1.461.302,65-TL

            Red ve İadeler                                                                                                               387,95 TL

            TOPLAM                                                                                                        19.858.424,45 -TL

           

 BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE TAHSİLAT

 

  1. a) Bütçe tahmini  :                                            830.000,00-TL
  2. b) Tahakkuk         :                                           303.262,30 -TL  

           

            Tahakkuk / Bütçe Tahmini = 23.303.262,30 / 31.830.000,00 = % 73,21

 

TAHAKKUKA GÖRE TAHSİLAT

 

  1. a) Tahakkuk                                                       303.262,30-TL             b) Tahsilat                                                         19.858.424,45-TL 

   

    Tahsilat / Tahakkuk = 19.858.424,45 / 23.303.262,30 = % 85.21

 

      2014 Yılına devreden tahakkuk artığı   3.444.837,85 -TL dir.

 

2- GİDERLER    :

 

         2014 mali yılı bütçesi ile kabul edilen 31.800.000,00-TL ve 2014 mali yılında yapılan  gider toplam ödenekten 15.697.428,41-TL si muhtelif harcamalara tediye edilmiş, sarfına lüzum kalmayan 16.102.571,59-TL ödenek imha edilmiştir.

 

PERSONEL GİDERLERİ

3.687.496,18

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERİ

639.274,84

 

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

8.103.578,33

 

FAİZ GİDERLERİ

804.303,30

 

CARİ TRANSFERLER

1.244.595,08

 

SERMAYE GİDERLERİ

1.218.180,68

 

TOPLAM

15.697.428,41

 

 

3-NAKİT DURUMU :

Aziziye Belediyemizin kasa hesabı olmadığından, Banka muamelatı yapılmış 2014 yılında 31.225.749,32-TL bankaya yatırılmış,  28.488.338,82-TL bankadan tediye edilerek 2.737.410,50-TL 2015 yılına nakit olarak devredilmiştir.

 4-EMANET HESABI  :

2014 yılında yeni tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde emanetler (320) Bütçe Emanetleri  2.580.259,26-TL, (330) Alınan Depozitolar 374.700,82-TL, (333) Emanetler Hesabı 1.078.789,23 -TL, (360) Ödenecek Vergiler 6.108.763,07-TL, (361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 6.889.057,90-TL, (362) Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri adına yapılan tahsilatlar 1.293.956,87-TL , (363) Kamu İdareleri Payları Hesabı 684.775,42-TL olmak üzere toplam 19.010.302,57 -TL olmuştur.

5-AVANS HESABI  :

2014 yılında personel ve mutemetlere 179.612,50-TL avans verilmiş ve verilen avanslardan 2014 yılına devir olmamıştır.. Yıl sonunda memur maaşlarının 15 günlük miktarı olan 68.543,15-TL mahsubu yapılmak üzere 2015 yılına devredilmiştir.

6-GENEL SONUÇ HESABI  :

2014 yılında Aziziye Belediyemizin 15.697.428,41-TL giderine karşılık 19.858.424,45-TL gelir elde edilmiştir.

Belediyemizin maddi imkanları kısıtlı olmasına rağmen sıkı bir denetimle 2014 yılında devreden gelir ile birlikte toplam tahakkuk 23.303.262,30-TL net tahsilat ise 19.858.424,45 TL tahsil edilmiş, böylece % 85,21 oranında tahsilat sağlanmıştır. Belediyemizin gelir kaynakları artırılmış olup 2015 yılının ilk ayından itibaren yatırımlara başlanılmış olup. Aziziye Belediyesi olarak ilçemiz halkına şehir ve medeniyet kavramları çerçevesinde daha kaliteli hizmet sunabilmek ve kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanılmaya devam edilecektir.

Arz olunur.

Meclis Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görülerek işaretle yapılan oylama sonucunda 2014 Mali yılı kesin hesapları Engin ERDAL, Yunus TERZİOĞLU ve Lütfi İhsan TALAY’ ın red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

 

Muhammed Cevdet ORHAN              Mualla Turan SAYKAL                   Cafer PALA           

        Başkan                                           Divan Katibi                               Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.