04-05-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04.05.2015 Pazartesi günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Ömer Faruk YARBA, Ahmet ALAK, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA, İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Yunus TERZİOĞLU, Mehmet AKARSU ve Ömer Faruk TÖREMEN mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına, Süleyman KAPTAN ve Fatma Zehra AYGÜN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

2 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- 2014 Mali yılına ait kesin hesap Belediye Meclisimizde görüşülerek işaretle yapılan oylama neticesinde plan ve bütçe komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Belediyemiz bünyesinde bulunan 1. Dereceli Özel Kalem Müdürlüğüne yapılan atama hakkında Meclise bilgi verilmiştir.

3- Başkanlığımızın; Avustralya’ nın Melbourne şehrinde Uluslararası Jeotermal Derneğinin (IGA) düzenlemiş olduğu 2015 Dünya Jeotermal Kongresine katılmak üzere Avustralya’ ya gidişi hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel müdürlüğünün 2005//62 sayılı genelgesi doğrultusunda Meclis Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN Yurt Dışı gezisi hakkında Meclise bilgi verdi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin b bendinde “ Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur denilmektedir. Meclis üyeleri arasından 2 adet Encümen üyesi seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Okunan müzekkerenin ardından 2 adet Encümen üyesi seçimine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 19. Maddesi gereği seçim gizli oylama ile yapılarak oylama neticesinde Divan Katip Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda 1 geçersiz 4 boş oyun kullanıldığı, Ömer Faruk YARBA 14 oy, Serhat Tolga KUZZU 15 oy Muhsin SEFİLOĞLU 4 oy, aldıkları tespit edilmiş olup, Encümen üyeliğine Ömer Faruk Yarba 14 oy, Serhat Tolga KUZZU 15 oy alarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

5- 5747 sayılı kanunun 2. Maddesi gereği Dadaşkent İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleriyle birlikte Ilıca Belediyesine katılmış ve Ilıca İlçesinin adı Aziziye olarak değiştirilmiş olması nedeni ile Aziziye Belediye Başkanlığı olarak Doğu Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunmasına ve Birliğe  asıl üyeliğe Mehmet AKARSU,  yedek üyeliğe ise İsa ARİFOĞLU’ nun seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

6- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, 10014 ada, 5 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Mülkiyet sahibi Türkan TAŞKIN ve hissedarları ile Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, İ46A07A4C, 10008 ada, 2 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Mülkiyet sahibi Maliye Hazineye ait olan, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi alanı için, bahse konu Ilıca Mahallesi, Dağlar mevkii, 10014 ada, 5 nolu parsel ile 10008 ada, 2 nolu parsel Emsa = 1.00,  hmax = Serbest olarak hazırlanan İlave Nazım İmar planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar mevkii, 10014 ada, 5 nolu parsel ve 10008 ada, 2 nolu parselde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi alanının Şehir plancısı tarafından hazırlanan ilave nazım imar planı görüşülmek üzere işaretle yapılan oylama neticesinde İmar komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Belediyemiz sınırları içerisinde Selçuklu Mahallesinin doğusunda bulunan, Mülkiyeti Maliye hazinesine ait Atatürk Üniversitesi sınırında bulunan parsellerde imar plan tadilatının yapılması hususu görüşülmek  üzere işaretle yapılan oylama neticesinde İmar komisyonuna Havalesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

     Muhammed Cevdet ORHAN              Mualla Turan SAYKAL                   Cafer PALA           

        Başkan                                           Divan Katibi                             Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.