04-03-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

04-03-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.
KARARLARIN ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Mart ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04.03.2015 Çarşamba günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.
Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.
Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Fatma Zehra AYGÜN, Ömer Faruk YARBA, Ahmet ALAK, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.
Toplantıya Katılmayanlar; Hüseyin BEKMEZ, Ahmet KOCAMAN, Süleyman KAPTAN ve Muhsin SEFİLOĞLU mazeret dilekçesine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

  1. Belediyemiz sınırları içerisinde, Ilıca mahallesinde, 2. Etap Toplu Konut İdaresi tarafından Kentsel Dönüşüm Kapsamında ihale çalışmaları tamamlanmış, sözleşme imzalanmış ve yüklenici firma tarafından plankote harita çalışmalarına başlanılmıştır. Yüklenici firma tarafından yapılan plankote çalışmaları sonrasında Eski Mahalle 1. Etap proje kapsamında yapılan konutların vaziyet planı ile halihazır kadastro planı arasında bir kayma olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu vaziyet planı ile kadastro planı arasındaki kaymanın giderilmesi için Eski Mahalle 2. Etap vaziyet planı üzerinde bir plan tadilatı yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Mevcut plandaki imar adalarının yapı yaklaşma sınırlarına uygun hale getirilmesi, planlardaki mevcut 26 m’ lik yolun imar adalarının yapı yaklaşma mesafesine uygun olacak şekilde 22 m’ ye indirilmesini içeren 10610 plan işlem kodlu plan tadilatı yapılmış olup konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/02/2015 tarih ve 298 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  2. Belediyemiz Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ek Bütçenin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine işaretle oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  3. Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa mahallesi Kanlılar mevkiinde bulunan mülkiyeti Erzurum İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğine ait olan İ46A02D pafta, 625 ve 205 nolu parselde kayıtlı toplam 71 dönüm arazi sahibinin Tarım ve Hayvancılık alanı olarak İ46A02D4C pafta 10597 plan işlem kodu ile, İ4602D4D pafta 10598 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı yapılmış olup konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/02/2015 tarih ve 299 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  4. 2015 Mali yılında ödeneği yetmeyeceği anlaşılan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz giderleri (03-05-01-01) kalemine, Etüt Proje Müdürlüğü Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri (03-05-01-01) kaleminden 200.000,00 TL aktarılmasına, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18/02/2015 tarih ve 224 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  5. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarfından hazırlanan Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün 16/02/2015 tarihli yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.
  6. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediyemiz Meclisince 04.02.2015 tarih ve 2015/15 sayılı Meclis kararında Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliği gereği teklif edilen plan tadilatının belirtilmesi istenilmektedir. Bu doğrultuda S.S. Akın Yapı Kooperatifine ait 6423 ada, 1 nolu parsel ile 6424 ada, 2 nolu parseldeki plan değişikliği ticari alandan bahse konu iki ada tevhid edilerek birleştirilmiş E= 1.60,  hmax=12.50 olarak Ticari alandan 21 EI paftanın 9832 plan işlem kodu ile 22 EII paftanın 9835 plan işlem kodlu imar plan değişikliği yapılmış olup Konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/03/2015 tarih ve 352 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 
  7. Büyükşehir Belediyesi tarafından, Belediyemiz Meclisince 04.02.2015 tarih ve 2015/16 sayılı Meclis kararında ibare yanlışlığı yapıldığı, 1438 nolu parselde kayıtlı tarla vasfındaki yerin Akaryakıt LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi alanına çevrilmesi kararı alınmış, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği plan tadilatının Akaryakıt LPG istasyonu ve Dinlenme tesisi alanı ibaresi yerine Akaryakıt ve Servis istasyonu alanı olarak düzeltme yapılması için H45C19C1B pafta 9836 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı yapılmış olup konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/03/2015 tarih ve 352 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   
  8. Belediyemize yapılacak olan şartlı ve şartsız yardımların kabulü için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (g) bendi ile 38. Maddesinin (ı)  bendi gereğince Belediye Başkanımız sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN           Mualla Turan SAYKAL                     Cafer PALA     
                Başkan                                    Divan Katibi                             Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.