07/01/2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

07-01-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 07.01.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN

KARARLARIN ÖZETİDİR
KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Ocak  ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 07.01.2015 Çarşamba günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, , Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK , Süleyman KAPTAN, Ahmet ALAK, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Yunus TERZİOĞLU, Halil ÖZCAN ve Ömer Faruk YARBA mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına Fatma Zehra AYGÜN mazeretsiz olarak katılmadığından işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2014 tarih ve 32 sayılı yazılarına istinaden, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereği Belediyemiz emrinde 657 sayılı Kanuna tabi istihdam ettirilmekte olan 5 adet Zabıta memurlarına 2015 yılı için, 2013 yılında Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenen aylık tavan ücretin maktu fazla mesai olarak verilmesine, Meclis üyesi Engin ERDAL, Muhsin SEFİLOĞLU, Lütfi İhsan TALAY ve Süleyman KAPTAN’ın  red oyuna karşılık İşaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 2. 5393 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca, Meclisimizce Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildikten sonra adaylardan; yapılan gizli oylama neticesinde 19’ar kabul oyla Ahmet ALAK, Hülya SALTUKLU ve Adnan KORKMAZ   Denetim Komisyon Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.
 3. Belediye yerel kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, ilçenin turizme yönelik yerel kalkınmasını sağlamak, hizmetleri özelleştirmek kamu kurumlarının tabi oldukları bürokratik usul ve kurallardan kurtularak, özel kesimin yararlandığı piyasa şartlarının gerektirdiği imkanları ve teknikleri kullanmak, kamu personel rejiminin dışına çıkarak nitelikli yönetici ve çalışan istihdam etmek esnek ve ücret politikası uygulama olanağına sahip olmak, yerel halkın katılımını sağlayarak mahalli sermayeyi harekete geçirmek, yeni istihdam olanakları yaratmak, yerel imkanları değerlendirmek, doğal Su kaynaklarıyla zengin olan ilçemizde, Belediyemize ait, termal Otel ve kaplıcaları, turizm ve tedavi merkezi haline getirmek, yöremiz halkına ve yurdun çeşitli yörelerinden gelen vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vermek amacı ile Belediye bünyesinde bir şirket kurulması hakkında Meclis Başkanı sayın Muhammed Cevdet ORHAN Meclis üyelerine gerekli bilgileri verdikten sonra;
  A)-350.000,00 TL sermayeli ve 3.500 hisseli bir Belediye şirketi kurulmasına,
  B)-Şirketin isminin Ilıca İnşaat, Turizm, Bilişim, Sosyal Ve Kültürel Organizasyon Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olmasına,
  C)-Şirkete Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ nin ortak edilmesine,
  D)-Her bir hissenin 100,00 TL olmasına,
  E)-Hisselerin % 95’ oranındaki 3325 hissenin Aziziye Belediyesine, kalan %5’ oranındaki 175 hissenin ise Erzurum Büyükşehir Belediyesine verilmesine,   
  F)- Kurulacak şirketin faaliyet konularının İnşaat, Turizm, Bilişim, Sosyal ve Kültürel Organizasyon Sanayi ve Ticaret olarak belirlenmesine, 
  G)-Şirket kurma, kurulu şirketlere ortak olma hususlarında Aziziye Belediyesi adına gerekli her türlü işlemleri yapmak, hak ve yetkileri kullanmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ a 5393 sayılı Yasa’nın 70 maddesine istinaden yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
 4. Fen işleri Müdürlüğünün şantiyesinde mevcut bulunan aşağıda marka ve modelleri belirtilen binek ve iş makinaları çalışma ömürlerini doldurduğundan dolayı bu makinalarla yapılan çalışmalardan sık sık arızalarla karşılaşıldığı, bu nedenle bakım ve onarım giderleri faydadan çok gidere sebebiyet verdiği tespit  edilmiş bu binek ve iş makinalarının satışına, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği  ile karar verilmiştir.
 5. İlimiz sınırları içerisinde bulunan Bankalara; ATM kurabilmeleri için İlçemizin muhtelif yerlerinde uygun yer verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği  ile karar verilmiştir.
 6. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2014 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden Belediyemiz bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam ettirilmekte olan Çevre Mühendisinin 5393 sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca 01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere sözleşmesinin yenilenmesine, ücretinin Maliye Bakanlığının sözleşmeli personeller için 2015 yılında açıklanan  tavan ücretin verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 7. Palandöken ve Konaklı kayak merkezi ile bölgemizin kültürel ve doğal çevresinin bütüncül bir anlayışla korunmasını, geliştirilmesini, tanıtımını, spor, kültürel ve turizme yönelik sosyal teknik alt yapının kurulması için Erzurum Valiliğince kurulan Palandöken, turizm, altyapı hizmet birliğine, Belediyemizin katılması ve üye olunmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 8. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından 23/09/2014 tarihinde, Belediyemize verdikleri ilgili dilekçelerinde Belediye mevzuatı çerçevesinde, ilçemiz sınırları içerisinde, Kuryematik sistemlerinin kurulması için İlçemizin uygun bir yerinde, yer verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Saltuklu Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı içinde Ada; 2065 Parsel; 2’ de kayıtlı bulunan büfe yeri 27/08/2008 tarihinde yapılan ihale sonrasında Mahir Kerani SAMANCI’ ya zemin icarı karşılığında kiralanmıştır. İşletmecisi olan kira borcunu ödemediğinden dolayı 18/02/2013 tarihinde sözleşmesi Belediyemiz tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Mahir Kerani SAMANCI’ nın kiralamış olduğu zemin icarının üzerine kendi imkanları ile yapmış olduğu büfenin kendi istemi dışında Belediyemizce görülen lüzum üzerine yıkılarak enkazı kurumumuzca kaldırılmıştır. Yıkılan bu büfenin fiyat tespitinin yapılarak büfenin kurumumuzca alınarak borçlarına mahsup edilmesine, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/12/2014 tarih ve 262 sayılı  uygun görüşlü yazılarına istinaden bahse konu büfenin Belediyemiz tarafından alınarak borçlarına karşılık mahsup edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 10. Ilıca İdman Ocağı Belde Spor ile Ilıca Termal Hentbol Takımı olarak hali hazırda; Futbol başta olmak üzere diğer branşlarda sporcuları ile mücadele edip amatör olarak Türk sporuna katkı sağlamaya çalışmaktadır. Mevcut pozisyonda yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etmek ve yeni branşlarda sporcu yetiştirmek için 6360 sayılı kanunun 17. Maddesinin 1. Fıkrasının B bendinde “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” Yine aynı kanunun 17. Maddesinin son fıkrasında “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez.” Dendiğinden Belediyemizin bir önceki yıl bütçe gelirleri toplamının %0 7’si olan 72.000,00 TL’nin işaretle yapılan oylama sonucunda Ilıca İdman Ocağı Belde spor ve Ilıca Termal Hentbol Takımı kulüpleri hesaplarına aktarılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 11. İlçemizdeki vatandaşların doğalgaz faturalarını ödeyebilmeleri için Palen Doğalgaz Enerji Dağıtım Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketine Belediyemize ait uygun bir yerde yer verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN          Mualla Turan SAYKAL              Cafer PALA            
           Başkan                                       Divan Katibi                       Divan Katibi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.