02-12-2014 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

02-12-2014 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.12.2014 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

        Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Aralık ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02.12.2014 Salı  günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.       Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Süleyman KAPTAN, Ömer Faruk YARBA, Ahmet ALAK, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.      Toplantıya Katılmayanlar; Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Yunus TERZİOĞLU ve Fatma Zehra AYGÜN mazeret dilekçesine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

  1. İlçemiz Eskipolat mahallesi 1405 ve 1355 nolu parsellerin Kadastro çapları kontrolleri sonucunda iki parselin Tevhid edildiği tespit edilmiş, ve yapılan imar planı ilk parsellere göre yapıldığından İmar Planının yeni parsellere göre yapılıp İmar Komisyonunda görüşülmek üzere ertelenmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  2. Erzurum İli Aziziye İlçesi Eskipolat Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Aziziye Belediyesine ait olan 1 pafta 1303 nolu parsel Eskipolat köyü tüzel kişiliğine ait iken mahalle olması nedeniyle Aziziye Belediyesi adına tescil olmuştur. Bahse konu Aziziye İlçesi Eskipolat mahallesi 1 pafta 1303 nou parselde kayıtlı 2870m² gayrimenkul’ ün ihaleten satışının yapılıp yapılmayacağı hususunda Meclisimizce görüşülüp bir karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/11/2014 tarih ve 1676 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde Belediyemize ait Eskipolat mahallesi 1 pafta 1303 nou parselde kayıtlı 2870m² gayrimenkul’ ün ihaleten satışının yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Saltuklu Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı içinde Ada; 2065 Parsel; 2’ de kayıtlı bulunan büfe yeri 27/08/2008 tarihinde yapılan ihale sonrasında Mahir Kerani SAMANCI’ ya zemin icarı karşılığında kiralanmıştır. İşletmecisi olan kira borcunu ödemediğinden dolayı 18/02/2013 tarihinde sözleşmesi Belediyemiz tarafından tek taraflı olarak fesih edilmiştir. Mahir Kerani SAMANCI’ nın kiralamış olduğu zemin icarının üzerine yapmış olduğu büfe için 17/11/2014 tarihinde belediyemize verdiği ilgili dilekçesinde büfenin kurumumuzca alınarak borçlarına mahsup edilmesini talep etmektedir. 19/11/2014 tarihinde Belediyemiz tarafından oluşturulan Komisyonda büfenin fiyat tespiti yapılarak tutanakları ekli listede sunulmuştur. Konunun görüşülmesi için;Meclis Başkanlığına havalesini arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/11/2014 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden bahse konu büfenin Belediyemiz tarafından alınarak borçlarına karşılık mahsup edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  4. Bilindiği üzere Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında İlçemiz Eskipolat Mahallesi 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Mülkiyeti Belediyemize ait Parsel: 3178 (10071/49) 679,00 m2 taşınmaz mal üzerinde Belediyemiz tarafından 15 adet işyeri, 15 adette büro yapılmıştır. Yapılan işyeri ve bürolar Belediyemiz tarafından ihale yolu ile vatandaşlara satılmıştır. Yapılan ihale yolu ile satışta 14 adet işyeri, 1 adette büro satılmıştır. Söz konusu bahse konu işyeri ve büroların üzerinde bulunduğu taşınmaz üzerinde haciz olduğundan, söz konusu hak sahiplerine kat irtifakı tapuları verilmemiş olup, hak sahipleri mağdur olmuşlardır. Yukarıda bahsedilen konu ile ilgili olarak; ihale yolu ile satılan 14 adet işyeri ve 1 adet büronun Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kamulaştırılması, hak sahiplerine ödeme yapılabilmesi için Belediyemiz tarafından Kamulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca Eski mahalle 2. Etap Kentsel Döşüm alanı ve Yeşil mahalle Kentsel Dönüşüm alanında, Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından, yapılan Kadastro yenilemesi sonucu, alanda Kentsel Dönüşüm alanımızda protokolde olmayan parseller oluşmuştur. Kadastro İl Müdürlüğünün yapmış olduğu tutanakta görüldüğü gibi, 2835, 2009 no’lu parsellerin Belediyemiz adına Kamulaştırılması gerekmektedir. Yukarıdaki hususlardan dolayı Kamulaştırılma iş ve işlemleri ile ilgili olarak, Meclisimizce karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Kentsel ve Tasarım Müdürlüğünün 28/11/2014 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden 3178 parsel (10071/49) 679,90 m2 taşınmaz mal üzerinde bulunan 14 adet dükkanın, 1 adet büronun ile İlçemizde bulunan 2835 ve 2009 nolu parsellerin kamulaştırılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  5. Belediyemize ait Termal Tesislerimizin giriş ücretleri ile ilgili belirli dönemlerde halkımıza yönelik kampanyalar düzenlenmesi için, havuz ile hamam bölümlerine ait kampanya dönemlerinin ve azami indirim miktarlarının belirlenerek, bu sınırlamalar dâhilinde indirimli ücretin belirlenmesi amacı ile Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunda Meclisimizce karar alınmasını arz ederim şeklindeki İşletme ve İştirakle Müdürlüğünün  Müdürlüğünün 28/11/2014 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde Termal Tesislerimizin giriş ücretleri ile ilgili kampanyanın Sonbahar ve Kış aylarında  düzenlenmesine 1 kişilik giriş ücretinin ise şuan ki mevcut fiyat üzerinden %40’ a kadar indirim yapmaya Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  6. Belediyemize ait Termal Tesislerimizin giriş ücretleri ile ilgili belirli dönemlerde halkımıza yönelik kampanyalar düzenlenmesi için, havuz ile hamam bölümlerine ait kampanya dönemlerinin ve azami indirim miktarlarının belirlenerek, bu sınırlamalar dâhilinde indirimli ücretin belirlenmesi amacı ile Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi hususunda Meclisimizce karar alınmasını arz ederim şeklindeki İşletme ve İştirakle Müdürlüğünün  Müdürlüğünün 28/11/2014 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde Termal Tesislerimizin giriş ücretleri ile ilgili kampanyanın Sonbahar ve Kış aylarında  düzenlenmesine 1 kişilik giriş ücretinin ise şuan ki mevcut fiyat üzerinden %40’ a kadar indirim yapmaya Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  7. Belediyemiz bünyesinde bulunan (AZİMEK) Aziziye Meslek Edindirme Kurslarında daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz ve kurs sayısındaki artıştan dolayı hizmet binası yeterli gelmemektedir. İhtiyaca cevap verecek bir gayrimenkulün kiralanarak Müdürlüğümüze tahsis edilmesi hususunda Meclisimizce bir karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01/12/2014 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde, Belediyemiz bünyesinde bulunan meslek edindirme kurslarına tahsis edilmek üzere ihtiyaca cevap verecek bir gayrimenkulün kiralanmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN          Mualla Turan SAYKAL                   Cafer PALA                 
          Başkan                                    Divan Katibi                               Divan Katibi 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.