05/11/2014 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

05/11/2014 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ
AZİZİYE BELELEDİYE MECLİSİNİN 05.11.2014 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR 


KARARLARIN ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Kasım ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.11.2014 Çarşamba günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.
            Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Süleyman KAPTAN, Ömer Faruk YARBA, Ahmet ALAK, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Onur Sertaç GÖK ve Fatma Zehra AYGÜN katılmamışlardır.


GÜNDEM MADDELERİ :

  1. Bahse konu  Erzurum İli Aziziye İlçesi Eskipolat Mahallesi 1405 ve 1355 nolu parsellerin, şehir plancısı tarafından hazırlanan mevzi imar plan tadilatında tarla vasfından Akaryakıt, LPG istasyonu ve Dinlenme Tesisi alanına çevrilip çevrilemeyeceği hususunda Meclisimizce görüşülüp bir karara bağlanmasını arz ederim. Şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/10/2014 tarih ve 1447 sayılı müzekkeresi okunarak yapılan görüşmeler neticesinde konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  2. Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca mahallesinde bulunan taşınmazlar ve Selçuklu Mahallesi Özel Şifa Hastanesi önünde bulunan büfe yerinin (Taksi Durağı) kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi için Meclis Başkanlığına havalesini arz ederim şeklindeki Mali hizmetler Müdürlüğünün 14.10.2014 tarihli uygun görüşlü yazıları doğrultusunda yapılan görüşme neticesinde bahse konu yerlerin kiraya verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  3. Müdürlüğümüze ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik taslağı yazımız ekinde sunulmuş olup, Meclisimizce bir karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Etüt Proje Müdürlüğünün 31.10.2014 tarih ve 3805 sayılı  uygun görüşlü yazıları doğrultusunda yapılan görüşme neticesinde Etüt Proje Müdürlüğüne ait yönetmeliğin kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
  4. Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Jeotermal Kaynaklı Teknik geziye katılmak üzere İzlanda’ya gidişi hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel müdürlüğünün 2005//62 sayılı genelgesi doğrultusunda Meclise bilgi verilmesi hususunu arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.11.2014 tarihli yazısı doğrultusunda Meclis Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN Yurt Dışı gezisi hakkında Meclise bilgi verdi.
  5. Selçuklu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti belediyemize ait olan 194,52 m2’lik, 2607 nolu parsel, 226,00 m2’lik 2609 nolu parsel, 215,00 m2’lik 2610 nolu parsel, 221,00 m2’lik 2611 nolu parsel, ve 9405.17 m2’lik 4950 nolu parsellerin Gençlik Merkezi yapılması için, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisinin yapılıp, yapılmayacağı hususunda Meclisimizce bir karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.11.2014 tarih ve 1538 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda yapılan görüşmeler neticesinde bahse konu parsellerin Gençlik hizmetleri ve Spor İl müdürlüğüne tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 Muhammed Cevdet ORHAN           Mualla Turan SAYKAL                     Cafer PALA                  
              Başkan                                    Divan Katibi                               Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.