04/08/2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/08/2023 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Ağustos ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04/08/2023 Cuma günü saat 10:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 

Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk TÖREMEN’ in Başkanlığında üyelerden, Abdussamet ACAR, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Muammer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Ömer Faruk YARBA, Canip ÖZSOY ve Ali AYDIN

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

3 Adet Ek Gündem Maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- 03/07/2023 tarih ve 76 sayılı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Aşağı Yenice, Söğütlü ve Ağören mahalleleri arasındaki nizaya konu olan sınır uyuşmazlığının çözümü için sınır tespitinin belirlenmesi hususunun komisyon raporu doğrultusunda reddine ve dosyanın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iadesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- İlçemiz sınırları içerisinde devam eden “Çat Barajı Tarımsal Sulama” projesi kapsamında mahallelere tarımsal su verilmesi hususu hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Mehmet KENAN tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur. 

 3- İlçemiz sınırları içerisinde Türk Telekom şirketleri adına ve devlete ait kaç adet baz istasyonu olduğunu ve bunların mesafe açısından birbirlerine yakınlıkları hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun tamamlanamamasından dolayı ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 4- Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan vatandaşlara ayni ve nakdi olarak kaç aileye yardım yapıldığı hakkında hazırlanan Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Ayşe AYDIN tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.  

 5- Mülkiyeti Belediyemizle hisseli Yarımca Mahallesinde bulunan 0 ada 910 nolu parselde kayıtlı toplamda 28.085,17 m² arsa vasfındaki taşınmazdan hissemiz olan 443,12  m²’ sinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Yarımca

0

910

28.085,17

Yarımca Tar. Hay. San. Ltd. Şti.

19/07/2023

4154

44312/2808517

443,12

 6- Mülkiyeti Belediyemizle hisseli Gezköy Mahallesinde bulunan 12884 ada 2 nolu parselde kayıtlı toplamda 7.150,93 m² arsa vasfındaki taşınmazdan hissemiz olan 494,68  m²’ sinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

12884

2

7.150,93

Sebahattin KELEŞOĞLU

10/07/2023

3926

49468/715093

494,68

 7- Belediyemizde 4857 sayılı İş Kanununa tabi sürekli işçi olarak çalışmakta iken Temmuz ayında emekliye ayrılan personeller olduğundan işçi norm kadrolarının dolu boş durumlarının güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 8- İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak olan sondaj çalışmaları için Belediyemiz ile Ankara Kahramankazan Belediyesi arasında T4-W İngersoll Rand Sondaj Makinası ve Malzeme Ekipmanının Kiralanması işi ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkan Yardımcımız Ömer Faruk TÖREMEN’ e yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- Belediyemizin logo flaması olarak hazırlanan amblem ve açıklama raporunda ifade edildiği üzere; “Bayrağımızın logosu üzerinde ilçemizin ismini aldığı tarihi vizyonunu, tabii ve doğal güzelliklerini ve ilçemizin birçok özelliğini yansıtmak amacı ile Aziziye Anıtı, Termal Turizm ve Organize Sanayi Bölgesini grafik bir anlatımla ifade edilmiştir”. Belediyemizin tanıtıcı bayrağı 1,5 x 1 ebatındadır. Logomuzun 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (n) bendinde yer alan “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince bahse konu Belediyemizin logosunun kabul edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- Erzurum Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 27/07/2023 tarih ve 9518338 sayılı yazılarına istinaden Erzurum İli Aziziye İlçesi Aşağı Canören Mahallesinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun “EK Madde 4” hükümlerince yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmaları için aşağıda adı soyadı ve açık kimlikleri yazılı şahısların mahalli bilirkişi olarak görevlendirilmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

AŞAĞI CANÖREN MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

Sıra No

Adı Soyadı

Baba Adı

Doğum Tarihi

İkametgah Adresi

1

Abdurrahman KÖŞGEN

Şahin

01/01/1952

Aşağı Canören Mahallesi Aziziye/ERZURUM

2

Veysel KÖŞGEN

Neşet

10/03/1974

Aşağı Canören Mahallesi Aziziye/ERZURUM

3

Veysel GÜLLÜK

Ali

01/04/1978

Aşağı Canören Mahallesi Aziziye/ERZURUM

4

Muhammed KÖŞGEN

Mecit

11/03/1981

Aşağı Canören Mahallesi Aziziye/ERZURUM

5

Turan KABASAKAL

Fatih

01/07/1969

Aşağı Canören Mahallesi Aziziye/ERZURUM

6

Kenan KABASAKAL

Fatih

01/01/1971

Aşağı Canören Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 11- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 10136 ada 7 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda ilgili parsel üzerinde bulunan trafo alanının aynı parsel sınırları içerisinde kalması şartı ile yerinin değiştirilmesi hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 12- Belediyemizin yaptırmış olduğu sıvatların hangi köylere dağıtıldığının araştırılması hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

  • Atık yağlarının çevremize verdiği zararların araştırılması hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

Ömer Faruk TÖREMEN                     İsmail KARAGÖZ                                 Zafer ALA

 Belediye Başkan Vekili                           Divan Kâtibi                                     Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.