18/05/2023 TARİHLİ OLĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 18/05/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Mayıs ayı olağanüstü Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 18/05/2023 Perşembe günü saat 14:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Muammer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Barış KÖSE

 Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN ve Canip ÖZSOY

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- İlçemizde tarım ve hayvancılık alanında eğitim gören öğrencilerin nitelikli bir eğitim almaları ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Belediyemiz, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ÇETAŞ A.Ş., Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine; İş ve İşlemlerin yürütülmesi için evrakın İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 2- Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 29/07/2021 tarih ve 2143156 sayılı yazıları ve Söğütülü Mahalle muhtarı Seyfettin KÜÇÜKLER’ in Belediyemize vermiş olduğu dilekçeye istinaden İlimiz Aziziye İlçesi Aşağı Yenice mahallesi sınırları içerisinde bulunan 101 ada 65 nolu parselde kayıtlı mera vasıflı taşınmaz üzerinde Ağören ve Söğütlü Mahallelerinin de kullanım hakkı olduğu iddiaları ve sundukları bilgi ve belgeler doğrultusunda İl Mera Komisyonu tarafından alınan karar neticesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 7. Maddesinde “Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması hâlinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınır” hükmü gereğince;  Aşağı Yenice, Ağören ve Söğütlü Mahalleleri arasındaki sınır uyuşmazlığı hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 3- Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesi 3176 ada 101 nolu parselde bulunan 17.711,69 m² arsa vasfındaki taşınmazımız ile Tamer Grup İnşaat Taah. Turz. San. Tic. A.Ş.' nin vermiş olduğu dilekçeye binaen Mülkiyeti bahse konu sirkete ait olan Ilıca Mahallesinde bulunan 11086 ada 5 nolu parselde kayıtlı 3.067.72 m², 11086 ada 10 nolu parselde kayıtlı 6000 m² ve 10005 ada 19 nolu parselde kayıtlı 17.948,41 m² arsa vasfındaki taşınmazlar 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendinde Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek” hükmü gereğince takas (trampa) yapılacak olup, Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesinde bulunan 3176 ada 101 nolu parselde kayıtlı 17.711,69 m² arsa vasfındaki taşınmazın bedeli 31.315.000,00 ₺, Mülkiyeti Tamer Grup İnşaat Taah. Turz. San. Tic. A.Ş.’ ye ait Ilıca Mahallesinde bulunan 10005 ada 19 nolu parselde kayıtlı 17.948,41 m² arsa vasfındaki taşınmazın bedeli 8.256.268,60 ₺, Ilıca Mahallesinde bulunan 11086 ada 5 nolu parselde kayıtlı 3.067,72 m² arsa vasfındaki taşınmazın bedeli 3.988.036,00 ₺, Ilıca Mahallesinde bulunan 11086 ada 10 nolu parselde kayıtlı 6.000,00 m² arsa vasfındaki taşınmazın bedeli 7.800.000,00 ₺ olup, toplamda 20.044.304,60 ₺ bedel üzerinden takas (trampa) yapılmasına ve kalan 11.270.695,40 ₺ tutarın nakit olarak tapu devrinden sonra tahsil edilmesine; devri gerçekleştirilecek olan 3176 ada 101 nolu parselde bulunan Termal Sular için, Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 2. Paragrafında zikredilen “Akışkanın; doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaplıca ve benzeri termal tesisler ile ısı enerjisinin kullanıldığı kurutma, soğutma, balık yetiştiriciliği vb. diğer tesislerde; kullanılan yıllık toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak Ek-15 tablodaki, doğal mineralli sular ile jeotermal kökenli gazların doğrudan ve/veya dolaylı olarak kullanıldığı tesislerde ise Ek-16 tablodaki hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarda, idare payı bir sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar beyan edilir, Haziran ve Eylül aylarında iki eşit taksitte idareye ödenirhükmü geregince iş ve işlemlerin yürütülmesi için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine ve Gelir Tarifesine eklenmesine, takas (trampa) işlemlerinin yürütülmesi için Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine; Milliyetçi Hareket Partsi meclis üyelerimizden Mürsel ETEGÜL, İsmail ARSLAN, İsmail KARAGÖZ, Serkan YILDIZ, Zekayi MORKOÇ ve Yalçın PİRİNÇCİ’ nin red oyuna ve Atilla SEVİM’ in çekimser oyuna karşılık işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

  

 

Muhammed Cevdet ORHAN                    İsmail KARAGÖZ                                   Zafer ALA

      Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                                    Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.