01/03/2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01/03/2023 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Mart ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 01/03/2023 Çarşamba günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Zekayi MORKOÇ, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; İsmail ARSLAN

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN ve Canip ÖZSOY

 

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 2 Adet Ek Gündem Maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 1- 07/07/2022 tarih ve 2022/70 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ağören Mahallesi 0 ada 380,459,258 ve 259 nolu parseller, Ilıca mahallesi 9994 ada 2 nolu parsel Adaçay mahallesi 0 ada 187 nolu parsel ve Alaca Mahallesi 0 ada 247 ve 1445 numaralı parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli ilave imar planı dosyasında eksiklikler olduğundan dolayı İmar Komisyonunun raporu doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 07/07/2022 tarih ve 2022/71 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gelinkaya Mahallesi 0 ada 345 nolu parsel, Kuzuluk  mahallesi 109 ada 6 numaralı parseller üzerinde Biyogaz yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli ilave imar planı dosyasında eksiklikler olduğundan dolayı İmar Komisyonunun raporu doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 03/01/2023 tarih ve 2023/20 meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen 08/03/2019 tarih ve 31 sayılı Aziziye Belediyesi Meclis kararıyla yürürlüğe giren “Belediyemiz sınırları içerisinde Yarımca, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde bulunan işyeri sahipleri, işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapması yönündeki 04/01/2019 tarih ve 11 sayılı meclis kararının devamına ayrıca kapalı sundurmaların cephe hattını, blok nizamını, görüntüsünü bozmamak ve Belediyemizin belirleyeceği blok bazının en az % 50’ sini kapsayacak şekilde müracaat halinde yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden dolayı etkilenen iller arasında olan Adıyaman ilimizdeki Belediyemize ve belde halkına yardım ve destek olmak amacıyla Belediyemiz ile Adıyaman Belediyesi arasında Kardeş Belediyecilik ilişkisi kurulması hususunda; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin “p” bendinde “Yurt içindeki ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” denilmektedir.          Yukarıda bahsedilen kanun hükmü gereğince Belediyemiz ile Adıyaman Belediyesi arasında belde halkına yardım ve destek olmak amacıyla Kardeş Kent Belediyecilik ilişkisi kurulmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- 06/02/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden dolayı etkilenen il ve ilçeler arasında olan Hatay İli Antakya ilçemizdeki Belediyemize ve belde halkına yardım ve destek olmak amacıyla Belediyemiz ile Antakya Belediyesi arasında Kardeş Belediyecilik ilişkisi kurması hususunda; 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin “p” bendinde “Yurt içindeki ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” denilmektedir.      Yukarıda bahsedilen kanun hükmü gereğince Belediyemiz ile Antakya İlçe Belediyesi arasında belde halkına yardım ve destek olmak amacıyla Kardeş Kent Belediyecilik ilişkisi kurulmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

6- Belediyemiz bünyesinde norm kadro cetvelinde münhal bulunan Genel İdare Hizmetler sınıfındaki 1 adet 8 dereceli Eğitmen kadrosunun iptal edilerek Genel İdare Hizmet sınıfındaki 1 adet 7 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

7- Belediyemiz bünyesinde norm kadro cetvelinde münhal bulunan ekli listedeki Teknik Hizmetler sınıfı ve Genel İdare Hizmetler sınıfındaki kaldırılmak istenen kadroların iptal edilerek alınmak istenen kadroların ihdas edilmesi ve norm kadro cetvelinin güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                İsmail KARAGÖZ                              Zafer ALA

      Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                            Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.