07/04/2022 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2022 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Nisan ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 07/04/2022 Perşembe günü saat 14:30’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY

  Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) bendinde “Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” denmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Tasnif komisyonu üyeliğine Haluk Ziya BEYOĞLU, Ali AYDIN ve Yalçın PİRİNÇCİ teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Haluk Ziya BEYOĞLU, Ali AYDIN ve Yalçın PİRİNÇCİ yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 25 oy kullanıldığı, 25 geçerli oy, 2 boş oy olduğu tespit edildi. Yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyesi Mükremin ERTÜRK 23 oy, Belediye Meclis üyesi Necmettin SEFEROĞLU 21 oy almış olup, Encümen üyeliğine Mükremin ERTÜRK 23 oy, Belediye Meclis üyesi Necmettin SEFEROĞLU 21 oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere; oy birliği ile seçilmişlerdir.

 2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere İmar Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir.  Ak Parti Grup sözcüsü Mehmet AKARSU İmar Komisyonu Üyeliğine, Ömer Faruk YARBA, Mehmet AKARSU. Şükran SEVİNDİK, Mehmet KENAN’ ı, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL’ ü  teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Mehmet AKARSU Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, Ömer Faruk TÖREMEN, Atilla SEVİM, Mükremin ERTÜRK, Songül MODER’ i Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise İsmail ARSLAN’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 4- Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.                Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Mehmet AKARSU, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu Üyeliğine, Ayşe AYDIN, Haluk Ziya BEYOĞLU, Hüseyin GÜLER, Zafer ALA’ yı, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise İsmail KARAGÖZ’ ü teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 5- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  Meclis üyeleri arasından Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Mehmet AKARSU, Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine, Sefer KARA, Ayşe AYDIN, Barış KÖSE, Abdulkadir BULUT’ u, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Serkan YILDIZ’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 6- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir.                   Ak Parti Grup sözcüsü Mehmet AKARSU, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler Komisyonu üyeliğine, Abdulkadir BULUT, Ali AYDIN, Mehmet KENAN, Haluk Ziya BEYOĞLU’ nu, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Yalçın PİRİNÇCİ’ yi teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

7- Erzurum Valiliği Kadastro İl Müdürlüğünün 14/03/2022 tarih ve 4376546 sayılı yazıları gereğince daha önce bilirkişi seçilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Demirgeçit mahallesinde ikamet eden Nabi EREN’ in Muhtar olmasından dolayı şartlara haiz olmadığı, Ersin TATLI ve Dursun Ali ERGÜL’ ün ise mahkemede yemin yapmayacakları, çalışmalara katılmayacaklarını ve bilirkişi görevlerini bilmedikleri gerekçesi ile bilirkişi olmayacaklarını belirttikleri için yeniden Demirgeçit Mahallesinden aşağıdaki tabloda kimlik bilgileri belirtilen 3 (Üç) bilirkişinin seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

DEMİRGEÇİT MAHALLESİ BİLİRKİŞİLERİ

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. Kimlik No

İkametgah Adresi

1

Bilal İLÇİN

44392084408

Demirgçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

2

Hakan ELİK

46030029802

Demirgeçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

3

Hanifi EREN

10877201578

Demirgeçit Mahallesi Aziziye/ERZURUM

 

 

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur” denilmektedir. Denetim Komisyonunca hazırlanan 2021 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. 5393 sayılı kanunun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 04/01/2022 tarih ve 6 sayılı Meclis kararıyla oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2021 Yılı Denetim Komisyonu raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu.

 9- İlçemiz Ilıca Mahallesi ve Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan 11780 ada 3 nolu parselde kayıtlı tamamı 12.634,56  m² arsa vasfındaki taşınmazın, Belediyemiz hissesi olan 992,46 m² ‘sinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

1

Ilıca

11780

3

12.634,56

Muammer AFŞİN

23/03/2022

1518

992,46

 

10- Belediyemizde koruyucu hekimliği biriminin kurulması hususu bir sonraki ay görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.   

 11- İlçemizde kuşlara kapatılan sulak arazilerin ıslah edilmesi, bilinçli tarım yaparak zehirli ilaçlarla çevrenin kirletilmemesi, yuva ve barınma alanlarının kısıtlılığının göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalar hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Mehmet KENAN tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.

 12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında “Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” denilmektedir. 2021 yılı faaliyet raporunun Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Strateji Geliştirme Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. 2021 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine başlandı. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN 2020 yılı Faaliyet Raporunu yansıda etraflıca sunum yapacağını ifade etti, sunumunu yapmak üzere Meclise hitaben 2021 yılı Faaliyet Raporunu yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum dedi ve 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında Meclise bilgi verdi.  Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN yerini Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ a devrederek Meclis salonundan ayrıldı. Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL söz alarak 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi için 08/04/2022 tarihine ertelenmesini teklif etti. Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN tarafından 2021 yılı Faaliyet Raporu 2. Birleşimde görüşülmek üzere 08/04/2022 tarih ve saat 14:00’ e ertelenmesi oylamaya sunulmuş olup yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                                                                       Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                                          Meclis 1. Başkan Vekili     

 

 

 

 

            Zafer ALA                                                                         İsmail KARAGÖZ

          Divan Kâtibi                                                                             Divan Kâtibi                            

                       

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.