04/10/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04/10/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Ekim ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04/10/2021 Pazartesi günü saat 14:30' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar; Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ nın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Abdussamet ACAR, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Mükremin ERTÜRK

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

      1 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- 2021 Mali Yılı İhzari Bütçe, Gelir Tarifesi ve Küşat Harçlarının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- 5393 sayılı kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.maddesinin b fıkrası; Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak” ve yine Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ek Ödenek Başlıklı 37. Maddesi gereğince ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 29/09/2021 tarih ve 4980 sayılı teklif yazılarına istinaden İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün ödeneği yetmeyeceği anlaşılan İlçemiz Jeotermal Isıtmalı Domates Üretim Serası Yapımı İşi için bütçenin 06-05-07-90 (Diğerleri) kalemine ek ödenek yapılması hususunun görüşülerek bir rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3-  5393 sayılı kanunun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18.maddesinin d) Borçlanmaya karar vermek hükmü gereğince ve Aziziye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 28/09/2021 tarih ve 4968 sayılı teklif yazılarına istinaden AZİZİYE BELEDİYESİ 90 KM MÜCAVİR ALAN İÇERİSİNDE KALAN MAHALLELERDE YAPILACAK KİLİTLİ PARKE YAPIM İŞİ’nin hakediş ödemelerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan faiz hariç 1.000.000,00(Bir milyon) Türk lirası ve AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI AZİZİYE İLÇESİ GENELİ YENİ İMAR YOLLARI İLE MAHALLE YOLLARI SICAK ASFALT (AŞINMA) KAPLAMA YAPIMI İŞİNE ait hakediş ödemelerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan faiz hariç 2.000.000,00(iki milyon) Türk lirası olmak üzere Toplam 3.000.000,00 (üç milyon) Türk lirası kredi ve teminat mektubu alınması hususunun görüşülerek bir rapor hazırlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- Erzurum Valiliği Aile Ve Sosyal İl Müdürlüğünün 25/06/2021 tarih ve 435224 sayılı yazıları ile Van ilinde şehit olan Mehmet GÜNDÜZ isminin ilçemizde uygun bir sokak veya caddeye verilmesi ile ilgili talepleri doğrultusunda Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 29/09/2021 tarih ve 4978 sayılı teklif yazıları ve 5393 sayılı kanunun Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı başlıklı Madde 81- Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer. Hükmü gereğince Kültür ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- Erzurum İli Aziziye İlçesi Kayapa Mahallesi 0 ada 233 nolu parsel vasfındaki taşınmazın Ticaret alanı olarak yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan Uygulama İmar Planının yapılıp yapılmayacağı hususu hakkında bir rapor hazırlanması için İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 1985 ada 3, 4, 5, 6 nolu parseller 1/1000 Uygulama imar Planlarında E:1.20 Yençok: 9.50 m yapılaşma koşulu ile konut alanı görülmektedir. Söz konusu parsel E:2.00 Yençok: 15.50 m yapılaşma koşulu ile Ticaret konut alanı olarak yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatı hakkında bir rapor hazırlanması için İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- Aziziye İlçesi Eskipolat ve Yukarıcanören Mahalleri arasındaki nizaya konu olan sınır uyuşmazlığı hakkında Komisyonumuzca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda Komisyon raporuna ekli koordinatları belirtilen vaziyet planına göre sınırlar belirlenmiştir. İmar Komisyonu Raporunun kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi 6392 ada 1 ve 2 nolu parsel ile 6400 ada 2 ve 3 nolu parsellerin 1/1000 uygulama İmar Planlanlarında ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşulu ile Villa-Dubleks-Tribleks konut alanı olarak görülmektedir. İmar Komisyon raporu doğrultusunda reddine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Kuşçu Mahallesi 0 ada 945 nolu parsel ve 101 nolu parseller ile Kahramanlar Mahallesi 12368 ada 1, 3 ve 4 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Turizm Tesis Alanı ve Kentsel Servis alanı olarak görülmektedir. Eksik evrak nedeni ile İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda ertelenmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Çamlıca Mahallesi mülkiyeti hazineye ait olan 0 ada 761 nolu parselin ekli dosyada koordinatlı vaziyet planı ile bulunan, yaklaşık 5954.40 m² alanın yeni imar planı yapmak amacı ile halihazırda mera vasıflı hazine mülkiyetinin mera vasfının çıkartılması hakkında bir rapor hazırlanması için İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                İsmail KARAGÖZ                                             Zafer ALA

         Belediye Başkanı                              Divan Kâtibi                                        Divan Kâtibi

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.