08/01/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 08/01/2021 TARİHLİ OLAĞAN  1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Ocak ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 08/01/2021 Cuma günü saat 13:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarMeclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk YARBA ve Canip ÖZSOY

 

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

        7 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

 1- 5393 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca, Meclisimizce Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Tasnif komisyonuna 3 üye seçilmesi için oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Haluk Ziya BEYOĞLU, Mücahit POLAT ve İsmail KARAGÖZ oy birliği ile görevlendirildi. Oylamaya sunuldu. Kabul edildi. Tasnif Komisyonu yerlerini aldı. Denetim Komisyonu seçimi için oy pusulaları dağıtıldı. Oylamaya geçildi. Yapılan gizli oylama neticesinde Tasnif Komisyonunun sayım döküm sonuçlarına göre Ömer Faruk TÖREMEN 24 oy, Abdulkadir BULUT 24 oy, Şükran SEVİNDİK 24 oy, Hüseyin GÜLER 24 oy ve İsmail ARSLAN 21 oy alarak Denetim Komisyon üyeliğine 1 yıllığına seçilmişlerdir.

 

2- Belediyemiz emrinde 657 sayılı Kanuna tabi istihdam ettirilmekte olan 6 adet Zabıta memurlarına 2021 yılı için, 2021 yılında Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen ücretin maktu fazla mesai ücreti 594,00 Türk Lirası olarak verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- Belediyemiz bünyesinde istihdam ettirilmekte olan 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin 01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arası çalıştırılmalarına ve ücretlerinin aşağıdaki tabloda gösterilen şekliyle belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

UNVAN  /  ADI SOYADI

TOPLAM KADRO SAYISI

MEMUR DOLU SAYISI

2021 YILINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTAR

DOLU

BOŞ

AVUKAT

Şahsenem GÖK

2

0

1

1

5.250,00

AVUKAT

Elif ABUŞOĞLU

0

1

0

2.560,00

MÜHENDİS

Mehmet Emin BAYRAM

13

6

1

6

5.250,00

MÜHENDİS

Erhan BAYRAK

 

1

5

4.300,80

MÜHENDİS

Gökhan YILMAZ

 

1

4

4.300,80

MÜHENDİS

Abdullah Murat KÖPRÜLÜ

 

1

3

4.746,14

MÜHENDİS

Onur YILMAZ

 

1

2

4.746,14

MÜHENDİS

Bilge SALTUKLU AĞ

 

1

1

2.560,00

MÜHENDİS

Numan BAYRAKTAROĞULLARI

 

1

0

4.167,80

MİMAR

Mustafa KAYA

1

0

1

0

2.748,42

PEYZAJ MİMARI

Tuba ORHAN

1

0

1

0

4.167,80

ŞEHİR PLANCISI

Ezgi ÖZER

1

0

1

0

2.560,00

TEKNİKER

Yakup ARSLAN

9

2

1

6

3.766,25

TEKNİKER

Eyüp TOPRAK

 

1

5

3.766,25

TEKNİKER

Erdem ALAK

 

1

4

2.660,00

TEKNİKER

Serhat TOHUMCU

 

1

3

2.660,00

TEKNİKER

Mahmut GÜLKAR

 

1

2

2.660,00

TEKNİKER

Ömer Faruk AKSOY

 

1

1

2.660,00

SOSYOLOG

Mualla Turan SAYKAL

2

0

1

1

3.775,49

SOSYOLOG

Alpaslan BUDAK

0

1

0

3.000,00

EKONOMİST

Fırat TAŞKESENLİOĞLU

2

0

1

1

2.600,00

 

 

4- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 6 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Muhasebeci kadrosunun iptal edilerek 1 adet 5 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesi ayrıca Memur ve İşçi kadro cetvellerinin dolu boş durumunun güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

KADRO UNVANI

ADET

DERECESİ

MEVCUT HALİ

MECLİSÇE KABUL EDİLEN

Muhasebeci

1

6

Dolu

İptal

Muhasebeci

1

5

Dolu

İhdas

 

 5- 5216 Sayılı Kanunun 7’ inci maddesi, 5393 sayılı kanunun 14’ üncü maddesinde yapılan değişiklikle, 6360 sayılı kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince Belediyeler bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçmemek üzere Amatör Spor kulüplerine nakdi yardım yapabilme, spora teşvik amacıyla hemşehrilerine spor malzemesi verebilme ve müsabakalarda başarı olan teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere ödül verebilme imkanı getirmiştir. 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinde yapılan değişiklikle; Önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi tutarı olan 190.231,74 ₺’ nin İlçemizde Amatör olarak faaliyet gösteren İdman Ocağı Belde Spor ve Ilıca Termal Hentbol takımı spor kulübüne aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan Yarımca Mahallesi 8555 ada 3 nolu parselde kayıtlı 4.925,62 m² (hisse 0,01 m²) hisseli taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Yarımca

8555

3

4.925,62

M. Nuri AKBULUT

04/02/2020

7138

1/492562

0,01

 

 7- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gelinkaya Mahallesinde kayıtlı 4 ada 5 nolu parselde bulunan 541,40 m², 4 ada 19 nolu parselde kayıtlı 340,00 m² ve 4 ada 20 nolu parselde kayıtlı 390,00 m² arsa vasfındaki taşınmazın satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- 03/12/2020 tarih ve 2020/125 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Çavuşoğlu ve Güllüce Mahalleleri arasındaki sınır uyuşmazlığı sebebiyle Belediyemize intikal eden konu Danıştay 8. Dairesinin 2014/5804 Esas 2014/10878 sayılı kararı doğrultusunda ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 6. Maddesi doğrultusunda Aziziye Belediye Meclisimizin 06/03/2020 tarih ve 37 numaralı meclis kararı alınarak 07/08/2020 tarih ve 3943 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısı ile valilik onay makamına sunulmak üzere Aziziye İlçe Kaymakamlığına bildirilmiştir. Erzurum Valiliğinin 11/11/2020 tarih ve 6518 sayılı yazısı ile söz konusu meclis kararının mahkeme kararı detaylarının meclis kararına işlenmesi sebebiyle yenilenmesi gerektiği tarafımıza iletilmiştir. Bu bağlamda Erzurum Valiliğinin 11/11/2020 tarih ve 6518 sayılı yazısı ile Meclis kararı içeriğinin Çavuşoğlu Mahallesi (Köyü) ile Güllüce Mahallesi (Köyü) arasında yer alan ve Güllüce mahallesine bağlı olan Harabe Güllüce Mevkiinin Çavuşoğlu Mahallesine bağlanmasına ilişkin olarak Aziziye Kaymakamlığı İlçe İdare kurulunun 03/02/2011 tarih 71 esas 43 karar sayılı kararı Güllüce Mahallesi (Köyü) tarafından dava edilmiştir. Erzurum 1.İdare Mahkemesi 2011/519 Esas 2012/1458 karar sayılı mahkeme ilanı ile iptaline karar verilip karar temyiz aşamalarını tamamlayarak Danıştay 8.Dairesinin 2014/5804 Esas 2014/10878 karar sayılı kararı sonrası 13/02/2015 tarihinde Harabe Güllüce Mevkiinin Güllüce Mahallesine bağlanması olarak kesinleşmiş olup ekte mahalle sınırlarına ait krokide belirtilen haliyle devam edilmesi olarak değiştirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- 03/12/2020 tarih ve 2020/128 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi,0 ada 4995 nolu parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında 10 metrelik yol görülmektedir. Söz konusu parsel üzerinde bulunan 10 metrelik yolun kaldırılmasının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda reddine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- 03/12/2020 tarih ve 2020/129 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Selçuklu Mahallesi İbni Sina Aile Sağlık Merkezi, Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve Bilal-i Habeşi Cami bölgesindeki imar yollarının düzenlenmesi talebine ilişkin söz konusu bölgede bulunan 17 metrelik yolun daraltılması hususu İmar Komisyonunun çalışmaları devam ettiğinden dolayı İmar Komisyonunun görüşü doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11- İlçemiz Yarımca, Saltuklu ve Selçuklu Mahallelerinde bulunan işyeri sahipleri işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapması yönünde talepleri bulunmaktadır. Söz konusu yerlerde bulunan dükkânların ön tarafından yapmak istedikleri sundurmaların cephe hattını, blok nizamını ve görüntüsünü bozmamak ve blok bazında yapılması kaydı ile yapılacak sundurmaların 2021 yılı m² birim fiyatının belirlenerek Belediyemize çeşitli gelir adı altında harç alınabilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

12- Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi 0 ada 660 nolu parsel üzerinde bulunan Akaryakıt ve Lpg İstasyon Alanı için İlave İmar Planının yapılması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

13- Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde halkın günübirlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konut alanlarında zemin katlarda, 3194 sayılı kanun ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ticari alanlar oluşturulması için zemin katlarda ticaret yapılabilir şeklinde 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan notlarına eklenmesi hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

14- İlçemiz sınırları içerisinde çeşitli kamu ve özel bankalara ait ATM’ ler ile Telekomünikasyon şirketlerine ait baz istasyonları bulunmaktadır. Bankalar ve Telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanılan bu yerlerden 2020 yılından geçerli olmak üzere alınacak ücretin tespiti 03/12/2020 tarih ve 120 nolu Meclis kararı ile tespit edilmiş ancak uygulanacak artış miktarı tespit edilmemiştir. Bahse konu ATM ve Baz İstasyonlarına yıllık TÜFE artışının yapılması hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

15- Belediye Meclis üyesi Recep YILMAZ’ ın 07/12/2020 tarihinde Başkanlık Makamına sunduğu dilekçesinde meclis üyeliğinden istifa etmiş olup, bahse konu üyenin Çevre ve Sağlık Komisyonunda üye olması sebebiyle boşalan üyelik yerine geriye kalan süreyi ikmal etmek üzere Belediye Meclis üyelerimizden Mükremin ERTÜRK’ ün seçilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

16- Aziziye İlçemizde bulunan Jeotermal enerjinin sera üzerindeki kullanımın etkisinin araştırılması hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

17- Aziziye Belediyemizin yaptırmış olduğu Park ve Bahçelerin vatandaşlara vermiş olduğu hizmetin araştırılması hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  

 

Muhammed Cevdet ORHAN                               Necmettin SEFEROĞLU                           Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi