07/12/2020 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2020 TARİHLİ OLAĞAN 2. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Aralık ayı olağan Toplantısının 2. Birleşiminin 1. oturumunu 07/12/2020 Pazartesi günü saat 13:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya KatılanlarMeclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, İsmail ARSLAN, Fatih GÜNEYİN, Mustafa ÖREN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Yalçın PİRİNÇCİ

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Mehmet KENAN

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Haluk Ziya BEYOĞLU, Abdussamet ACAR, Ali AYDIN, Recep YILMAZ

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

1- 03/12/2020 tarih ve 2020/123 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan halihazır 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarımızda Özel Proje Alanı olarak yer alan 12487 ada 1 nolu parsel için Aziziye Belediye Meclisimizin 29/03/2018 tarih ve 36 numaralı meclis kararında 28/03/2018 tarihli imar komisyon raporuna göre parsel numarası sehven 12487 ada 1 parsel olması gerekirken 12487 ada 4 nolu parsel olarak yazılması sebebiyle düzeltme kararı alınması gerekmektedir.

                Bu nedenle söz konusu İmar Komisyon raporu toplam inşaat alanı ve emsal aynı kalmak suretiyle E:2.0 Hmax= 18.50 m olacak şekilde 12487 ada 1 nolu parsel olarak düzeltilmesine, İmar komisyon Raporu doğrultusunda; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- 03/12/2020 tarih ve 2020/124 sayılı Meclis kararı ile İmar komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 9537 ada 6 nolu taşınmaz üzerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından “1013 Konut 1 Ticaret Merkezi ve 1 Adet Camii İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için Toplu Konut İdaresi tarafından 10/06/2020 tarih ve 231985 kayıt numarası ile ihale gerçekleştirilerek yüklenici firma olan Kahraman İnşaat Ticaret Limitied Şirketi ile yapılaşma koşullarının belirlenmesi için tarafımıza başvurulmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Özel Proje Alanı olarak görülen parselin yapılaşma koşulları Taks: 0.30 Kaks: 1.50 olacak şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesine İmar Komisyon Raporu doğrultusunda; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                       Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi