06/04/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Nisan ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.04.2018 Cuma günü saat 10:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; İsa ARİFOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Ömer Faruk YARBA ve Yunus TERZİOĞLU’ nun mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Tasnif komisyonu üyeliğine Ak Parti grubu adına Ömer Faruk TÖREMEN, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Lütfi İhsan TALAY teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Ömer Faruk TÖREMEN ve Lütfi İhsan TALAY yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 20 oy kullanıldığı 1 oy geçersiz boş olduğu, 19 geçerli oy olduğu tespit edildi. Yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyesi Semehe YEŞİLDAĞ 19 (Ondokuz) oy, Belediye Meclis üyesi Hüseyin BEKMEZ 19 (Ondokuz) oy boş oy 1 (Bir) olup, Encümen üyeliğine Semehe YEŞİLDAĞ 19 oy, Hüseyin BEKMEZ 19 oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere; oy birliği ile seçilmişlerdir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en falza beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarifliyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına, buna göre 4 adet Adalet ve Kalkınma Partisinden 1 Adet Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 1 arkadaşımızı seçeceğiz. Ak Parti Grup sözcüsü Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Onur Sertaç GÖK, komisyon üyeliğine Ömer Faruk TÖREMEN, Cafer PALA, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Engin ERDAL’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en falza beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere İmar Komisyonunun seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarifliyor. Buna göre İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; buna göre Ak Parti Grup sözcüsü İmar Komisyonu Başkanlığına Mustafa KAHVECİ, komisyon üyeliğine Metin AYGÜN, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Muhsin SEFİLOĞLU’ nu teklif etti. Teklif oylama sunuldu. işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

4- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler”. denilmektedir.  İlçemizdeki kültür, gençlik, spor ve sosyal yardım konularında hizmetlerin daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu 5 üye olması teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 5 üye olmasına oy birliği ile karar verildi. Ak Partinin görüşü soruldu. Komisyon Başkanlığına, Mustafa GÜLKAR, Komisyon Üyeliğine, İsa ARİFOĞLU, Adnan KORKMAZ, Ahmet KOCAMAN komisyon üyesi olarak teklif edildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Muhsin SEFİLOĞLU teklif edildi. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

5- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler”. denilmektedir.  İlçemizdeki çevre ve sağlık konularında hizmetlerin daha aktif ve verimli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulması için meclisimiz tarafından oluşturulan ihtisas komisyonu 5 üye olması teklif edildi. Oylamaya sunuldu. 5 üye olmasına oy birliği ile karar verildi. Ak Partinin görüşü soruldu. Komisyon Başkanlığına, Ömer Faruk YARBA, Komisyon Üyeliğine, İlhan KERVAN, Serkant Tolga KUZZU, Hülya SALTUKLU komisyon üyesi olarak teklif edildi. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun görüşü soruldu. Muhsin SEFİLOĞLU teklif edildi. Oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 

6- 5393 sayılı Belediye kanununun 32. Maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir”. Denilmektedir.

            Yukarıda açıklanan kanun maddesi gereği 2018 Nisan ayı meclis toplantısında, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretinin Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ödenmesine; işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinin “e” bendinde “Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur”. Denilmektedir.

            2017 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

            Okunan müzekkerenin ardından Denetim komisyon raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu.

 

8- İlçemiz Üçköse Mahallesinin Karakale, Aynalıkale, Çatak, Toprakkale ve Rizekent mahalleleri ile olan sınırlarının belirlenmesi ve İlçemize bağlı Kuzgun ve Ağcakent Mahalleleri arasında nizaya konu edilen sınır uyuşmazlığın Belediye Kanununun 9. Maddesi doğrultusunda kadimden gelen haklar saklı kalmak kaydıyla hudutnamelerin incelenerekKültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

9- 2017 yılı faaliyet raporu oylama sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi.

 

10- Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonunun komisyon raporu doğrultusunda 1987 YILINDA Hatay İli İskenderun İlçesinde görevli iken Şehit olan J. Kd. Ütgm. Erol KARADAĞ’ ın İlçemizde bulunan sokağa aşağıdaki tabloda belirtilen ismin verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

SIRA NO

MEVCUT SOKAK İSMİ

DEĞİŞTİRİLEN SOKAK İSMİ

1

Valide Sokak

Şehit J. Kd. Ütgm. Erol KARADAĞ

 

11- Aziziye İlçemiz Saltuklu Mahallemizde Belediye Hizmet Alanları, Pazar Yeri, Anıt Yeri olarak bulunan bu sebepten ötürü de 18. Madde Uygulamasına göre Düzenleme Ortaklı Payının % 40’ ı geçmesi sebebiyle İmar Plan Tadilatı yapımı ihtiyacı hasıl olmuştur.

            Bu amaçla Belediyemiz tarafından hazırlattırılan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN                                                        Hülya SALTUKLU           

     Meclis Başkanı                                                                              Divan Kâtibi                               

 

    Mehmet AKARSU                                                          Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

Meclis 1. Başkan Vekili                                                                    Divan Kâtibi  

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.