09/03/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 09.03.2018 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Mart ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 09.03.2018 Cuma günü saat 14:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; İsa ARİFOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Ömer Faruk YARBA ve Muhsin SEFİLOĞLU’ nun mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir.

           Belediyemiz yurtiçi bankalardan kullanılacağı nakit krediler için faizi ile birlikte 10.000.000,00 ₺ (Onmilyon Türklirası) değerinde İller Bankasından teminat mektubu alınması için İçişleri Bakanlığından onay alınmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendinde “Borçlanmaya Karar vermek” 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 68.maddesinin (e) bendinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranı ile artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir” denmektedir.

 Belediyemiz yurtiçi bankalardan kullanılacağı nakit krediler için faizi hariç 5.500.000,00 ₺ (Beşmilyon Beşyüzbin Türklirası) kredi alınması ve kredi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- Erzurum Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün 15/02/2018 tarih 1418 sayılı yazısı ile Belediyemize intikal eden konuda 1987 yılında Hatay İli İskenderun ilçesinde görevli iken Şehit olan J. Kd. Ütğm. Erol KARADAĞ’ ın isminin verildiği caddenin Kentsel Dönüşüm nedeniyle kullanılmadığından; Şehit yakınlarının talebi ile isminin ikamet adreslerindeki caddelere verilmesi hususunun görüşülmek üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Ilıca Termal İnşaat Taahhüt Enerji Hayvancılık Turizm Hizmet Alımı Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi daha etkin ve süratli bir hizmet verebilmesi amacı ile turizmin gelişmesi, istihdam edilen personelin eğitim ve gelişimini sağlamak amacıyla, ödenmiş sermayesi 362.500,00 ₺ olan sermayesinin 3.000.000,00 ₺’ ye (Üçmilyon Türklirası) çıkarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 1876 ada 4 nolu parsel 867,59 m² (hisse 232,57 m²), Gezköy Mahallesi 1876 ada 5 nolu parsel 858,67 m² (hisse 212,26 m²), Gezköy Mahallesi 1886 ada 1 nolu parsel 504,00 m² (hisse 199,00 m²), Gezköy Mahallesi 1889 ada 8 nolu parsel 395,00 m² (hisse 68,00 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

1876

4

867,59

Gökhan GÜVEN

22/02/2018

929

23257/86759

232,57

2

Gezköy

1876

5

858,67

Gökhan GÜVEN

22/02/2018

929

21226/85867

212,26

3

Gezköy

1886

1

504,00

Gökhan GÜVEN

22/02/2018

931

199/504

199,00

4

Gezköy

1889

8

395,00

Gökhan GÜVEN

27/02/2018

1011

68/395

68,00

 

6- Belediyemizce İller Bankası kredisi aracılığıyla sırası ile Devlet Malzeme Ofisinden alınan 2017 Model Buz Beyaz 26575 FCC6-TRANSİT440E 16+1 Minibüs 155PS Şasi No: NM0HXXTTGHHK10942, Motor No: HK10942 araç ile 2017 Model Buz Beyaz 25652 JTB-KOMBI TİTANİM PLUS Kombivan Şasi No: NM0MXXTACMHK54366, Motor No: HK54366 aracın ve 1 Adet 2017 Model Beyaz Renkli FORD CARGO 4142D/ 8x4 Şasi üzerine 18 m³ Hacimli Şasi No: NM0MKXTP6MHK96494, Motor No: HK96494 Damperli Kamyonun devir, tescil, ruhsat işlemlerinin Belediyemiz adına yapılmasına iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz personeli 19147926098 T.C. kimlik nolu Mesut ENGİN’ in görevlendirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- 2.637.500,00 ₺ ayni sermaye aktarılması için Mülkiyeti Belediyemize ait 12486 ada 7 nolu parseldeki taşınmazın, takdir kıymet komisyonunca belirlenen 1.643.334,88 ₺ (Birmilyon Altıyüzkırküçbin Üçyüzotuzdörtbin Türklirası SeksensekizKuruş) bedelle ayni sermaye olarak aktarılmasına ve devir tescil işlemlerinin yapılmasına; evrakın gereği için Emlak İstimlak Müdürlüğüne havalesine; kalan ödenecek sermayenin üç eşit dilim halinde her yılın son ayının son mesai gününe kadar ayni veya nakdi olarak aktarılmasına; Belediyemize ait olan, Ilıca Termal İnşaat Taahhüt Enerji Hayvancılık Turizm Hizmet Alımı Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin dönem sonu bilanço hesaplarında cari harcamalar kısa orta uzun vadeli önceden belirlenmiş Meclisimizce karar verilmiş yatırım giderleri karşılandıktan sonra geriye kalan karın Belediyemiz hesaplarına gelir olarak aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir

 

8- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Gelinkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 0 ada 1645 nolu parsel taşınmazın Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesine istinaden 6.511,12 ₺ bedel karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü (12. Bölge Müdürlüğüne) devredilmesine; bedelli devir işleminin yapılması için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

₺/M²

Toplam Bedel

1

Gelinkaya

0

1645

466,60

13,95

6511,52

 

9-  5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince Belediyemizde istihdam edilmek üzere 1 adet tam zamanlı sözleşmeli İnşaat Mühendisi Onur YILMAZ isimli şahsın 1 yıllığına çalıştırılmasına ve ücretinin aylık net ücret 2.700,00 ₺ olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- Mülkiyeti Belediyemize ait 0 ada 4967 nolu parselde kayıtlı 4967 parsel nolu arsa vasfındaki 2042,54 m² taşınmaz üzerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (j) bendine istinaden kış aylarında da bölgemizdeki çocukların faydalanabileceği  kapalı çocuk oyun alanı Yap – İşlet – Devret modeli ile projelendirilerek yapılmasına; Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir

 

11- Yatırım ve cari borç ödemeleri işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. ‘ den 10.000.000,00 (Onmilyon Türklirası) TL (faizi dahil) kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ ın dışında ve % 100’ üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ‘ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ‘ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ‘ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ‘ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ın yetkilendirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Muhammed Cevdet ORHAN            Hülya SALTUKLU                      Hüseyin GÜLER

        Meclis Başkanı                         Divan Katibi                            Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.