14/02/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 14.02.2018 TARİHLİ OLAĞAN  TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Şubat ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 14.02.2018 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN Başkanlığında üyelerden, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; İsa ARİFOĞLU ve Onur Sertaç GÖK’ ün nun mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına; Sacit DELLALBAŞI mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

2 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

 

1- Erzurum Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı uhdesinde bulunan 2018/İR-01 ruhsat numaralı Jeotermal İşletme Ruhsatının, Belediyemiz adına devir alınması gerekmektedir.  Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Erzurum Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı uhdesinde bulunan 2018/İR-01 ruhsat numaralı Jeotermal İşletme Ruhsatının, Belediyemiz adına devir alınması gerekmektedir.  Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince, söz konusu ruhsatın devir işlemlerinde gerektiğinde kullanılmak üzere Teminat Mektubu istenmektedir.  Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Termal Tesislerinin ruhsat iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere; 110.000,00 TL (Yüzonbin Türk Lirası) tutarında Teminat Mektubu alınması için; Belediye Başkanı ve Encümene Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d) bendine istinaden yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 1762 ada 15 nolu parsel 190,00 m² (hisse 61,04 m²), Gezköy Mahallesi 1806 ada 5 nolu parsel 359,20 m² (hisse 80,22 m²) ve Gezköy Mahallesi 1929 ada 13 nolu parsel 374,78 m² (hisse 136,82 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

1762

15

190,00

Emel ŞAKŞAK

08/01/2018

112

257/800

61,04

2

Gezköy

1806

5

359,20

Nurşen GÜL

28/12/2017

6212

67/300

80,22

3

Gezköy

1929

13

374,78

Cem VURALER

27/11/2017

5609

6841/18739

136,82

 

 

 

4- İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/02/2015 tarih 8 nolu Genelge doğrultusunda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adı altında ilgili birim kurulmuştur. Anılan 2015/8 sayılı Genelgenin ( c) bendinde “ İl ve İlçe Belediyelerinde ise, Belediye Meclisince norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak mevcut Müdürlüklerden birinin bu genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere “ Muhtarlıklar Müdürlüğü” adıyla yeniden yapılandırılacak olan Müdürlükçe sağlanacaktır” denilmektedir. Hâlihazırda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü olarak 2015/8 sayılı Genelge doğrultusunda Muhtarlık hizmetlerini yürüten ilgili müdürlüğün isminin “Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürlüğü” olarak değiştirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- Belediyemiz sınırları içerisinde Yarımca, Selçuklu ve Saltuklu Mahallerinde bulunan işyeri sahipleri, işyerlerinin cephe önlerine sundurma yapması yönünde talepleri bulunmaktadır. Söz konusu yerlerde bulunan dükkânların ön tarafından yapmak istedikleri sundurmanın cephe hattını, blok nizamını, görüntüsünü bozmamak ve blok bazında yapılması kaydı ile yapılacak sundurmaların 2018 yılı için m² birim fiyatının 120 TL/m² olarak belirlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 1918 ada 9 nolu parsel 367,84 m² (hisse 276,18 m²)  hisseli taşınmazın 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

1918

9

367,84

Göknur BİRİNCİ

06/02/2018

637

13809/18392

276,18

 

7- 05/01/2018 tarih ve 2018/9 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 0 ada 477 nolu parselde bulunan Mülkiyeti Feridun ŞAMLI ve hissedarlarına ait olan İmar Plan Tadilatı talebi Belediyemizce bahse konu parsellerin bulunduğu bölgede geniş kapsamlı Revizyon İmar Planı yapılacağından gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda reddine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 Muhammed Cevdet ORHAN    Hülya SALTUKLU    Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

          Meclis Başkanı              Divan Katibi                 Divan  Katibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.