05/01/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (1. BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05.01.2018 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Ocak ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 05.01.2018 Cuma günü saat 14:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU,  Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU,  Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; İsa ARİFOĞLU, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Ömer Faruk YARBA, Adnan KORKMAZ ve Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU’ nun mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

   9 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

 

1- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20/12/2017 tarih ve 25803 sayılı yazısına istinaden, Belediyemiz emrinde 657 sayılı Kanuna tabi istihdam ettirilmekte olan 5 adet Zabıta memurlarına 2018 yılı için, 2018 yılında Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen ücretin maktu fazla mesai ücreti  487,00 Türk Lirası  olarak verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam ettirilmekte olan 1 adet Avukat, 1 Adet Ziraat Mühendisi, 1 Adet Elektrik ve Elektronik Mühendisi, 1 Adet Peyzaj Mimarı, 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet İnşaat Teknikeri, 1 Adet Harita Kadastro Teknikeri, 1 Adet Elektrik Teknikeri ile 1 Adet Kameraman sözleşmeli personellerin 01/01/2018- 31/12/2018 tarihleri arası çalıştırılmalarına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 25/08/2017 tarih ve 11006 sayılı makam oluru ile Belediyemize Bakanlıkça yapılan Şartlı Nakdi Yardım yapılacağı belirtilmiştir. Yapılacak şartlı nakdi yardım miktarı 200.000,00 TL olup, yapılan şartlı nakdi yardımın İlçemiz sınırları içerisinde park, .çocuk oyun alanı, spor alanı yapımı kapsamında İlçemizin muhtelif yerlerine sentetik çim futbol sahaları yapımı için kullanılmasına; yapılan 200.000,00 TL nakdi yardımın kabul edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- 5393 sayılı kanunun 14. Maddesinde yapılan değişiklikle; Önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi tutarı olan 203.742,96 TL’ nin Amatör spor kulüplerine aktarılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- Aziziye Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem yangın, sel ve benzeri afetler maruz kalan muhtaç kimselere bütçe imkanları dahilinde ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına, bu doğrultuda yapılacak masrafların usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Yönetmeliğin kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

6- Yapılan oylama neticesinde Tasnif Komisyonunun sayım döküm sonuçlarına göre Mustafa GÜLKAR 18 oy, Serkant Tolga KUZZU 18 oy, Metin AYGÜN 18 oy, Mualla Turan SAYKAL 17 oy, Muhsin SEFİLOĞLU 10 oy, Engin ERDAL’ ın 1 oy aldığı tespit edildi. Bu sonuca göre Denetim Komisyonu üyeliğine ,Mustafa GÜLKAR, Serkant Tolga KUZZU, Metin AYGÜN, Mualla Turan SAYKAL ve Muhsin SEFİLOĞLU 1 yıllığına seçilmişlerdir.

 

7-  Erzurum İli Aziziye İlçesi Saltuklu Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Temel YILMAZ adına kayıtlı 1886 ada 18 nolu parsel mevcut planda E= 1.60, Yençok= 12,50 m olarak Konut + Ticaret alanı olan alan , plan değişikliği talebinde E= 1.60, Yençok= 12.50 m yapılaşma koşulları ile Ticaret Alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 1218, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447 ve 1448  nolu parseller ile 4807 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda K.D.K.Ç.A. (E= 0.50, Yençok= 6.50) ve Ticaret Alanı (E=1.00, Yençok= 7.50) olarak planlanmıştır. K.D.K.Ç.A. ve Ticaret Alanından, Ticaret Alanı (E= 2.00, Yençok= 15.50) ve planlama alanını Kuzeydoğu Güneybatı yönünde bölüp 1423, 1436, 1437 ve 1438 nolu parsellerden geçen 10 metrelik taşıt yolu iptal edilerek Kuzey ve Güney yönünde bölerek 1441 ve 1444 nolu parsellerden geçip ana yola dikey olarak inen 10 metrelik bir yol bağlantısı yapılarak, Belediyemiz tarafından Şehir Bölge plancısında yaptırılan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Feridun ŞAMLI ve Hissedarları adına kayıtlı 477 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde mevcut durumu E= 1.00, Yençok= 6.50 m yapılaşma koşullarıyla Ticaret Alanı olarak görünen alanın E= 2.00, Yençok= 15.50 m olarak yapılaşma koşullarıyla Konut Alanına dönüştürülebilmesi için hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- Aziziye İlçemiz Dadaşkent Gezköy bölgesinde Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile özel şahıslara ait yüzölçümü yaklaşık 20.000 m²’ lik alana sahip halihazırda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda özel proje alanı olarak bulunan araziler için; Belediyemiz tarafından değerlendirmeler yapılırken başta 3194 sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Uygulama İmar Plan Notları başta olmak üzere genel kanun ve yönetmelikler nezdinde ilçemize katma değer sağlayacak gerek kent estetiği gerekse sosyal ve ticari donatılar kazandırarak ilçemizin daha modern yaşam alanlarına sahip olması temel hedefimizdir.

           Bu amaçla söz konusu özel proje alanlarının değerlendirilmesi yapılırken imar komisyonunun görevlendirilmesine; 3194 sayılı İmar Kanunu Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve İmar Plan Notları nezdinde proje değerlendirilmesinin yapılması ve söz konusu projeler için düzenlenecek imar komisyonu raporu çerçevesinde gerekli işe ve işlemlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yürütülmesine; Teklifin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11- 17/12/2017 tarihinde Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonunun yapmış olduğu araştırmalar ve incelemeler neticesinde Saltuklu Mahallesi Hasret Caddesinin MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) sisteminden isminin değiştirilerek Saltuklu Mahallesi HASRET Caddesinin Şehit Uzman Çavuş Şener ALDEMİR Caddesi olarak değiştirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 12- Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanlığının 02/01/2018 tarihli talep dilekçesinde Erzurum Şube Başkanlığında kayıtlı bulunan ekli listedeki Kıbrıs savaş gazilerimizin ve İlçe merkezimizde ikamet eden Terör Mücadelesi kapsamında Gazilerimizin ilçemizin uygun görülecek cadde ve sokaklara verilmesi ayrıca MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) sisteminde kayıtlı olan Cimcime Sokağın Cimcime Hatun olarak değiştirilmesi ve Geçit Sokağın Orhangazi Sokak olarak değiştirilmesi, hususunun görüşülmek üzere; Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

13- 2017 Mali Yılı Fen İşleri Müdürlüğünün hizmet alımlarının yerine getirilmesi zorunlu olan (03-07-03-90) Diğer Bakım Onarım Giderleri ve (06-05-07-04) Sosyal Tesisler kalemlerinde ödenek kalmadığından dolayı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (06-04-03-90) Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma gider kaleminden yapılan 1.450,569,42 TL’ nin 29/12/2017 tarihinde geçerli olmak üzere aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir

 

14- Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonunun komisyon raporu doğrultusunda Demirgeçit mahallemizin eski isminin aynen kalmasına; Selçuklu Mahallesindeki Ahmet ASLAN sokağının isminin değiştirilerek; “Şehit Piyade Uzman Onbaşı Pehlül ORUK Sokak” olarak değiştirilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN    Hülya SALTUKLU      Hüseyin GÜLER                                                                 

     Meclis Başkanı                  Divan Kâtibi              Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.