08/09/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Eylül ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 08.09.2017 Cuma günü saat 15:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                                          

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU,  Cafer PALA ve İlhan KERVAN.

 

Toplantıya Katılmayanlar; Mustafa GÜLKAR, Engin ERDAL,  İsa ARİFOĞLU, Ömer Faruk YARBA ve Adnan KORKMAZ mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına; Ahmet KOCAMAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

  • Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

 

1-  Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi ve Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan 8555 ada 2 nolu parsel 4074,11 m² (hisse 642,83 m²) ve Gezköy Mahallesinde bulunan 12328 ada 4 nolu parsel 1118,23 m² (hisse 446,95 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Yarımca

8555

2

4074,11

Hasan YILMAZ- Temel YILMAZ

17/08/2017

3975

64283/407411

642,83

2

Gezköy

12328

4

1118,23

Burak UĞRAŞ

04/08/2017

3722

44695/111823

446,95

 

 

 

 

2- Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet toplu taşıma aracı, 1 adet hafif ticari araç, 1 adet iş makinası, 1 adet yükleyici, 2 adet kamyonet ve 1 adet damperli kamyon alımında kullanılmak üzere İl Bank A.Ş.’ den 1.911.600,00 TL kredi talebimiz olmuş bu talebimiz ise ilgi yazı ile uygun bulunmuştur.

           Belediyemizin ihtiyacı olan 2 adet kamyonet alımı için alınan Meclis Kararı ve Belediye Başkanına verilen yetkinin; İlbank A.Ş.’ den alınan krediden karşılanmak üzere “ 2 Adet Kamyonet” ifadesinin NPR Köşeli Tip Damperli Kamyonet mevcut kredi limiti içerisinde kalmak şartı ile değiştirilmesine, ihtiyacımız olan 2 (iki) adet NPR Köşeli Tip Damperli Kamyonet alımına 1 adet daha ilave ederek 3 (üç) adet NPR Köşeli Tip Damperli Kamyonet  alınmasına, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesinde “stratejik plan ve performans programına uygun” 2018 yılı Hazırlanacak Performans Programında;

  1. a) İdarenin Ana Fonksiyonlarını
  2. b) Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesi
  3. c) Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisi ve kullanılmasının sağlanması
  4. d) Performans hedeflerinin ölçümünü yaparak ulaşılmak istenen hedeflerin tespitinin yapılması hususunda;

           5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesinde “stratejik plan ve performans programına uygun” 2018 yılı Performans Programının Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

4- Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Peyzaj Mimarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca 31/12/2017 tarihine kadar Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmasına;

  İstihdam edilen Peyzaj Mimarı Tuba ORHAN’ a net ücret olarak 2.035,00 TL,

verilmesine ve gereği için evrakın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- 07/07/2017 tarih ve 2017/91 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Öz Sde Yıldız Tarım ve Hayvancılık İnşaat Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 264 nolu taşınmaz üzerinde mevcut durumu (E=0.30 Hmax= 9.50 m) sanayi alanı olarak görünen alanın (E=1.50 Yençok= 12.50 m) 50,00 metrelik Erzurum-Erzincan karayoluna olan cephesinden 25 metre çekme mesafesi bırakmak koşuluyla Özel Sağlık Tesisi alanına çevrilmesi için İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Uygulama İmar Planlarımızın devamı niteliğinde olan Saltuklu ve Yarımca Mahalleleri sınırları içerisinde kalan toplam 1669 dönüm alanında İlave İmar Planı yapılmasına; İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne ve gereği için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mahallesi 12485 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsel, 12486 ada 1, 2, 5, 7 ve 8 nolu parsel ile 12488 ada 1 nolu parsellerden oluşan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına, satılacak parsellerin % 50’ sinin peşin alınmasına, geriye kalan miktarın 20 ay vade taksit yapılmasına, vade farkının aylık olarak 0,90 olarak uygulanmasına, satış için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine ve gereği için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- 05/05/2017 tarih ve 2017/75 sayılı Meclis kararı ile Kardeş Belediye ilişkisi kurduğumuz Kars ili Digor İlçe Belediye Başkanlığının göstereceği alanda park ve sosyal donatı alanı yapılmasına ve gereği için evrakın Park ve Bahçeler Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                                                                    Meclis Başkanı                             Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.