04/08/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.08.2017 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Ağustos ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04.08.2017 Cuma günü saat 15:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, Hülya SALTUKLU, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU,  Cafer PALA ve İlhan KERVAN.

 

Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk TÖREMEN ve İsa ARİFOĞLU mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına; Muhammed Cevdet ORHAN, Engin ERDAL, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK ve Ömer Faruk YARBA, mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

2 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1-  Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mahallesi 12485 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsel, 12486 ada 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsel, 12488 ada 1 parsel ve 12448 ada 1 ve 6 nolu parsellerden oluşan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına, satış için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Belediyemiz mücavir alanları içerisinde yapılan ruhsat müracaatlarında gelir tarifemizde bulunmayan farklı kullanım amacına yönelik yapıla için inşaat ruhsatı harç bedellerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle yapılan değerlendirmeler sonucu inşaat ruhsat harçları için;

            Camii - Külliye                                                                       2,50 TL/M²

            Spor Tesis Alanı (Sosyal Kullanım Amaçlı)                        4,50, TL/M²

            Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (Depo, Antrepo vb.)    2,50 TL/M²

            Hayvancılık Tesis Alanı                                                        2,00 TL/M²

olarak belirlenmesine ve bu bedellerin 2017 yılı gelir tarifesine eklenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3-  Aziziye İlçesi Ilıca ve Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi olan Ilıca Mahallesi 11784 ada 3 nolu parsel 11.191,14 m² (hisse 467,62 m²) ve Gezköy Mahallesi 8661 ada 2 nolu parsel 360,69 m² (hisse 19,61 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Ilıca

11784

3

11.191,14

Erzurum Otomotiv

13/07/2017

3243

24881/559557

497,62

2

Gezköy

8661

2

360,69

Semra KOÇYİĞİT- Sezen GÜRAY

10/07/2017

3190

1961/36069

19,61

4- 07/07/2017 tarih ve 2017/88 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Kuşçu Mahallesi Bozlar Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Murathan Cargo Lojistik Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı 0 ada 383 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E= 0,40 Yençok= 9.50 m) olarak I46A02C1A pafta 27953 plan işlem kodu, I46A02C1B pafta 27954 plan işlem kodu, I46A02C1C pafta 27955 plan işlem kodu, I46A02C1D pafta 27956 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                                                                    Meclis Başkanı                             Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.