06/06/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2017 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Haziran ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.06.2017 Salı günü saat 13:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARASU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU ve Cafer PALA

 

Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk YARBA Onur Sertaç GÖK mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına; Serkant Tolga KUZZU ve İlhan KERVAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

 

1- Belediyemiz mücavir alanları içerisinde bulunan mevzii imar planlı alanlar için imar durumu, ifraz ve tevhid işlemlerinden alınan harçlar için m² üzerinden bedel belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle yapılan değerlendirmeler sonucu kırsal alanlardaki talep edilen bu işlemler için;

            İmar Durumu harcının 0,1 TL/M²

            İfraz İşlemi harcının 0,08 TL/M²

            Tevhid işlem harcının 0,08 TL/M²

olarak belirlenmesine ve bu bedellerin 2017 yılı gelir tarifesine eklenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 08/05/2017 tarihinde Ön Protokol 05/02/2010 tarihinde Ana Protokol imzalanarak Eski Mahalle 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmalarına başlanarak tamamlanmıştır. Dönüşüm projesi kapsamında Kentsel Dönüşüm alanına uygulanacak konut projesinin ihalesi yapılarak yapım çalışmalarına başlanılmış olup tamamlanma aşamasına gelmiştir.

            Yapımı tamamlanmak üzere olan Esi Mahalle 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 114 adet işyerinin ortasından geçen 22 mt’ lik yolun gerek batı doğrultusundaki ana artere bağlanabilmesi için gerekse ilçemizdeki resmi kurum ve kuruluşların taşınmazların Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında söküleceğinden dolayı söz konusu kurumlara (Ptt, Banka, Kaymakamlık, v.b.) yer verilebilmesi için o bölgeye denk gelen 9997 Ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Parsel ve 10071 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parsel, 10072 ada 2, 3, 4, 6 parsel ve 10073 ada 1 nolu parsel üzerindeki taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile imzalanan Bahçelievler Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında belirlenen muvafakat senedindeki şartları sağlayacak şekilde hak sahipleriyle görüşülerek kamulaştırılması uygun görülmektedir.

            Bu sebeple 9997 ada 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Parsel ve 10071 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parsel, 10072 ada 2, 3, 4, 6 parsel ve 10073 ada 1 nolu parsel üzerindeki taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ve 69. Maddeleri gereği ve 2942 sayılı kanunun 3. ve ilgili maddeleri doğrultusunda kamulaştırılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  3- 10/03/2017 tarih ve 2017/45 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ömertepe Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Muhammet ALBAYRAK adına kayıtlı 0 ada 993 nolu tarla vasfında kayıtlı 10.400,00 m²’ lik taşınmaz üzerinde ticaret alanı (E= 1.20) olarak, I46A09A4D pafta 25632 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde bodrum kat imalatı yapılmamak ve yapılacak olan binanın zemin iyileştirme yapılması şartıyla tadilen hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- 05/05/2017 tarih ve 2017/76 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Sadakat İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı 967 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanıdır. (E= 0.50 Yençok= 6.50 m) Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, 967 nolu parselin toplam alanı 17 dönümlük taşınmazın, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Eğitim Tesisi ve Ticari Alanı (E= 2.00 Yençok= 5 kat) olarak I46A09C2B Pafta 26891 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- Aziziye İlçesi Gezköy, Yarımca ve Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi olan Gezköy Mahallesi 1886 ada 4 nolu parsel 579,00 m² (hisse 11,00 m²), Gezköy Mahallesi 1886 ada 3 nolu parsel 502,00 m² (hisse 11,00 m²), Yarımca Mahallesi 0 ada 857 nolu parsel 56.914,5 m² (hisse 2019,80 m²) ve Ilıca Mahallesi 10136 ada 12 nolu parsel 12.280,44 m² (hisse 809,44 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

1886

4

579

V. YILDIZ G. GÜVEN

31/05/2017

2561

11/579

11

2

Gezköy

1886

3

502

V. YILDIZ

31/05/2017

2562

11/502

11

3

Yarımca

0

857

56.914,5

Vuslat Derneği

06/06/2017

2669

20198/569145

2019,80

4

Ilıca

10136

12

12.280,44

Selim GÜNEŞ

05/06/2017

2670

6749/102337

809,44

6- Erzurum Büyükşehir Belediyesi 08/01/1999 tarih ve 15 sayılı Encümen kararı ile M. Şerif TURAN’ a 1750 ada 15 nolu parseldeki 19 m² hissesini 19.000,000 TL bedelle 30/12/1998 tarihinde satışını yapmış, bedelini tahsil etmiş yalnız tapu devrini gerçekleştirememiş olup daha sonra Belediyemizle Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan takas işlemleriyle satışı yapılan hisse Belediyemiz kayıtlarına geçmiştir. Tapu tescil işlemlerinin M. Şerif TURAN adına yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

7- Belediyemiz tarafından 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızın devamı niteliğinde hazırlanan Saltuklu ve Yarımca mahallelerinde toplam 1669 dönüm alanın planlama çalışmalarının yapılması hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Hüseyin GÜLER

Kâtip Üye                                                          

 

Ş. Yaşar TARIKDAROĞLU

Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

Muhammed Cevdet ORHAN

Başkan

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.