YARIŞMA ŞARTNAMESİ

BAŞLIK:

Aziziye Belediye Başkanlığı ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi'nin ortaklaşa düzenledikleri “GENÇLER İSTİKLAL VE İSTİKBALİ YAZIYOR” konulu mektup yarışması

 1. AÇIKLAMA

  “GENÇLER İSTİKLAL VE İSTİKBALİ YAZIYOR” konulu “mektup” yarışmasında Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans öğrencilerinin “İstiklal” ve “İstikbal” kavramları çerçevesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yönelik duygu ve düşüncelerini serbestçe ifade etmesi beklenmektedir. Bu yarışma, gönderilen mektupların değerlendirilmesi ve 100. yıla armağan olarak basılı bir yayın haline getirilmesi için Aziziye Belediye Başkanlığı ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi tarafından projelendirilmiştir.

 2. KONU

  “GENÇLER İSTİKLAL VE İSTİKBALİ YAZIYOR”

 3. AMAÇ Bahse konu değerlendirme programıyla gençlerimizin;
  • Dil, edebiyat ve kültür değerlerimizle ilgili bilincini geliştirmek,
  • Yazılacak olan eserler cumhuriyetin 100.yılına armağan olacak şekilde; Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve ülke ideallerimize uygun metinlerin kaleme alınmasını sağlamak,
  • Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı münasebetiyle yazılacak olan mektuplarla; Türk gençliğinin geçmiş ve gelecek arasında bağ kurarak muhakeme yeteneklerini ortaya çıkarmak,
  • Yazdıkları eserlerle kendilerini ifade etmelerini sağlayacak nitelikleri kazandırmak,
  • Organizasyon kültürü oluşturarak toplumsal bilinçlerine katkı sağlamak,
  • Gençlerimizin yaşadıkları ülkenin geçmişi ve geleceği hakkında düşünce üretebilmelerine fırsat vermek
  • hedeflenmektedir.
 4. KAPSAM

  Yarışmaya; 2021–2022 eğitim-öğretim yılında Erzurum ve ilçelerinde öğrenim gören; Ortaöğretim, ortaöğretim (mezun öğrenci), Önlisans, Lisans öğrencileri katılabilecektir. Liseden sonra okumayan gençler için üst yaş sınırı 23’tür.

 5. YARIŞMA KOŞULLARI
  1. Katılım Koşulları ve Telif Hakkı
   • Yarışmaya katılanlar katılım formunu dolduracaklardır. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
   • Yarışmaya katılan eserler, Aziziye Belediyesine ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesine ait olacak olup; eser sahipleri tarafından hiçbir hak iddia edilemeyecektir. Yarışmaya katılan eserler, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından iade edilmeyecektir.
   • Yarışma yolu ile elde edilen eserlerin bütün hakları;Aziziye Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği’ne geçer. Bu nedenle eserlerinyurt içi ve yurt dışında; basın yayın organı, sosyal medya ve her türlü dijital platformda erişime açılması bahse konu kurumların iznine tabi olacaktır.
   • Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Değerlendirme Kurulu kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.
  2. Eserlerin Teknik Özellikleri
   • Yarışmaya katılacak eserler en fazla beş sayfa üzerinden değerlendirilecektir.
   • Eserler, A4 kâğıdının ön yüzüne, Times New Roman yazım karakteri ve 12 punto ile yazılması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle bilgisayara ortamına aktarılamayan eserler“okunaklı olması şartıyla” el yazısı ile gönderilebilecektir.
  3. Yarışmaya Başvuru Şekli

   Yarışma başvurusu Aziziye Belediyesi’nin www.aziziye.bel.tr/mektup_yarismasi adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta yolu ile gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

 6. DEĞERLENDİRME
  • Değerlendirme komisyonu; Aziziye Belediyesi ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi’nin belirleyeceği 5(beş) üyeden oluşacaktır.
  • Eserler değerlendirme komisyonu tarafından ön seçime tabi tutulacaktır.
  • Komisyon ön seçimden geçen eserler arasından 3(üç) başarı ödülü ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan eserleri belirleyecektir.
  • Komisyonun kararı kesin olup itiraz edilemeyecektir.
  • Komisyon değerlendirmesinde; Özgünlük, Amaca uygunluk, Temayı yansıtma, Türkçeyi etkin kullanma, Duyguyu ve ruhu yansıtma yönünden kriterler uygulanacaktır.
 7. ÖDÜLLER:

  Birinciye: 5.000 TL ve bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği

  İkinciye: 3500 TL ve bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği

  Üçüncüye: 2000 TL ve bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği

  Mansiyon: Bir yıllık Dil ve Edebiyat Dergisi

  Ayrıca Değerlendirme Komisyonunca başarılı görülen “10 ( on)” eser Aziziye Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Erzurum ilindeki okullarda dağıtılacaktır.

 8. KURUMLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

  Aziziye Belediyesinin Yükümlükleri: Yarışmanın duyurularını yapmak, afiş ve davetiye basımı yapmak, görsel tanıtım desteği sağlamak, değerlendirme komisyonuna üye tayin etmek, yarışma ödülleri ile alakalı inisiyatif almak, Başarılı olan 10 eserin baskı-cilt işlerini yürüterek 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde okullara dağıtımını gerçekleştirmek.

  Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi’nin Yükümlülükleri: Eserleri değerlendirecek değerlendirme kurulunu teşekkül ettirmek, bu kurula derneği temsilen üye tayin etmek, değerlendirme komisyonunda yer alacak olan isimleri tayin etmek, değerlendirme komisyonunun çalışmalarını yürütmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, yarışmayla alakalı her türlü evrak takibi ve arşivleme görevini üstlenmek, ödül töreninin yapılacağı salonu tahsis edip gerekli salon düzenlemelerini yerine getirmek

  Ödül Töreni: Türkiye genelinden şairlerin davet edileceği ve geleneksel olması planlanan ILICA ŞİİR AKŞAMLARI-1 programında verilecektir.

 9. DİĞER KOŞULLAR:

  Şartnamenin ana ilke ve esasları dâhilinde, ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve tereddütlere yönelik tedbirler almaya ve bunun için gerektiğinde internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya Aziziye Belediyesiyle birlikte Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi yetkilidir.

 10. YARIŞMA TAKVİMİ:
  Etklinlikler Tarih
  1 Yarışma Şartnamesinin Aziziye Belediyesi ve TDED Erzurum İl Başkanlığı Tarafından İlan Edilmesi ve Başvuruların Alınmaya Başlaması 11 Mart 2022
  2 Eserlerin En Son Teslim Tarihi 19 Mayıs 2022
  3 Sonuçların Açıklanması 28 Mayıs 2022
  4 Ödül Töreni 29 Mayıs 2022
  5 Ödül Töreninin Yapılacağı Yer Aziziye Hizmet içi Eğitim Yerleşkesi

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.