İLAN - ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR  

Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesi Kalemkârlar Mevkii Eski Kaplıca yanında bulunan ada 10027 parsel 37’ de kayıtlı 5.935,58 m² arsa vasfındaki taşınmaz 1.000’ er m² olarak 5’ e bölünüp Atlı Spor Kulüplerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Toplam Arsa M²

Cinsi

M² Birim Fiyatı

Toplam Arsanın 1 Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

10027

37

1.000

Arsa

3,45

3.450,00

103,50

 

 

 

 

 

 

İhale 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince Açık artırma sureti ile 28.09.2017 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

1- İkametgâh senedi

2- Nüfus Cüzdan Sureti 

3- Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,

4- Türkiye’de tebligat için adres göstermek

5- İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

6- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7- Kiraya verilecek mülkiyetin özellikleri şartnamede belirtilmiştir.
8- Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.

10- Belediyemize Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı.

 

İLAN OLUNUR 12.09.2017

                                                                                 Halil ÖZCAN

                                                                        Belediye Başkan Vekili