İLAN - ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Saltuklu Mahallesinde bulunan ve aşağıda ada, parsel, ve toplam m²’ si ve satış bedeli belirtilen Taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile satılacaktır.

 

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Toplam Alanı(m²)

Cinsi

M²Birim Fiyatı

KDV Hariç

Toplam  Parsellerin Muhammen Bedel KDV Hariç

  

Geçici teminat

1

1994

1

3310,00

Arsa

650,00 TL

2.151.500,00

64.545,00 TL

 

İhale 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince Açık artırma sureti ile 28.11.2016 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

 

İhaleye katılmak için ;

1-      İkametgâh senedi

2-      Nüfus Cüzdan Sureti

3-  Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,

4-  Türkiye’de tebligat için adres göstermek

5-   İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Gelir şefliğinden 20,00 TL karşılığında temin edilebilir.

6-   Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7-   Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.

                                                                                            İLAN OLUNUR

07.11.2016

AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI