İLAN - ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesi Kalemkârlar Mevkii Eski Kaplıca yanında bulunan ada 10027 parsel 37’ de kayıtlı 5.935,58 m² arsa vasfındaki taşınmaz 1.000’ er m² olarak 5’ e bölünüp Atlı Spor Kulüplerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile kiraya verilecektir.

 

Sıra No

Ada No

Parsel No

Toplam Arsa M²

Cinsi

M² Birim Fiyatı

Toplam Arsanın 1 Yıllık Kira Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

1

10027

37

1.000

Arsa

1,00

1.000,00

30,00

 

İhale 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince Açık artırma sureti ile 06.12.2017 tarihinde saat 14'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

1-     Yönetim Kurulu kararı,

2-     Yetki Belgesi,

3-     Faaliyet Belgesi,

4-     Dernek Kaşesi,

5-     Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,

6-     Türkiye’de tebligat için adres göstermek

7-     İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 50,00 TL karşılığında temin edilebilir.

8-     Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

9-     Kiraya verilecek mülkiyetin özellikleri şartnamede belirtilmiştir.
10-   Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

11-    Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.

12-    Belediyemize Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı.

                                                                                                   İLAN OLUNUR 20.11.2017

                                                                                                           Hali ÖZCAN

                                                                                                           Başkan a.

                                                                                         Belediye Başkan Yardımcısı